fredag 29 juni 2018

Midnattssolsrallyt i full gång


Tänk på brandrisken, den är mycket, mycket stor just nu i skog och mark. I onsdags drog den stora folkfesten med nästan 200 deltagande bilar igång i Vimmerby för tredje året i rad. I år deltar som vanligt rallyveteranen Stig Blomqvist men också nykomlingen Tomas Ravelli. Jag var med vid invigningen av rallyt och kan bara konstatera att det här är en väldigt fin insats från många motorentusiaster i Vimmerby, flera motorklubbar i Vimmerby med omliggande kommuner och inte minst en stor skara frivilliga funktionärer. Och viktigast av allt, alla entusiastiska åskådare.

Fotbolls VM har verkligen gått Sveriges väg så här långt. Det ser också ut som Schweiz är ett rimligt motstånd i åttondelen. Jag hoppas vi kan se flera matcher med svenska landslaget i aktion.

På söndag börjar politikerveckan i Almedalen med moderaternas dag. Vår slogan ”Lika för alla – rättigheter-skyldigheter-möjligheter” tycker jag väl speglar den syn jag har på hur ett gott samhälle ska vara och det alla kan förvänta sig. Jag kommer själv att vara i Visby från söndag och några dagar framåt och ser fram mot många intressanta möten även utanför de rent politiska En viktig grupp som byggt vårt samhälle är alla pensionärer. Vårt moderata budskap till oss är: Det ska löna sig att ha jobbat, Det ska löna sig att jobba högre upp i åldrarna, Ingen skillnad i beskattning mellan pension och lön, Stärkt grundskydd för de pensionärer som har det sämst ställt.

torsdag 21 juni 2018

Budgetramar 2019


Här kommer min inställning och mitt anförande vid kommunfullmäktige i måndags.

Vimmerby har fantastiska möjligheter och vi gör det möjligt att ta tillvara alla goda sidor. Det händer mycket i Vimmerby som bidrar till en stark framtidstro.

Bostadsbyggande, både från privata aktörer och Vimarhem, för fler inflyttande invånare och omflyttning bland våra invånare.

Industri och handel växer i Vimmerby och skapar fler jobb. Ceosområdet är fulletablerat på kort tid och förberedelserna intensifieras för nybyggnation på Krönsmon.

Allas Vimmerby går in i en utvecklingsfas för alla orter i kommunen. I Djursdala satsas på digital utveckling, i Tuna och Frödinge växer mötesplatser fram för att bara nämna något.

Vimmerby Fiber gör omstart och fortsätter utbyggnaden för Vimarhem och andra i lugn takt. Flera landsbygdsfiberprojekt håller på att förverkligas.

Campus Småland växer med nya universitetsutbildningar som kan läsas lokalt här i Vimmerby.

Vi har lagt grunden till ett välmående Vimmerby där alla har plats och vi föreslår också budgetramar med ansvar och utrymme för en god välfärd tillsammans med ett positivt resultat. Det utrymme om förstärkning om 11,5 mnkr har fördelats efter sammanvägt behov, men uppfyller ändå inte alla de önskemål som finns och vi gärna vill tillgodose. När resurserna är begränsade måste ansvar gå före önskemål men det behövs också mod att göra omprioriteringar i befintliga verksamheter.

Profilen på budgetramförslaget inklusive investeringar är sådant att barnen, de äldre, de svaga och nyanlända står i fokus. Men det ges också utrymme till Allas Vimmerby, till satsningar inom integration, till satsningar på idrott och hälsa, till satsningar på miljö och klimat.

Jag såg med förväntan fram mot att ta del av oppositionens förslag till alternativa budgetramar efter att man gång på gång avstått att delta beslut – något stort måste vara på gång, det är ju dessutom valår. Men nu kom något som nästan inte avviker alls från vårt majoritetsförslag. Här finns ju från C+kd inget utrymme alls för de investeringar i två förskolor man pratat så mycket om, pengar till solpanelssatsningar, pengar för landsbygdssatsningar och så vidare. Menar man allvar med det man säger och söker förtroende att delta i styre av kommunen krävs att man visar hur det ska gå till. Vänsterns förslag till mer pengar till förskolan är lovvärt men riskerar kommunens ekonomi. Önskan om barnomsorg nattetid planerar vi att lösa med den nybyggnation som är på väg. Sd vill också göra en mindre ökning till Barn- och utbildningsnämnden för att inrätta barnomsorg nattetid. Eftersom majoriteten vill bygga en ny förskola avvisas förslaget om ytterligare 20 mnkr i investeringsram för två förskolor.

Avslutningsvis vill jag framhålla att detta är ett beslut om budgetramar för verksamheternas kostnader och investeringar och att detaljbudgetförslag återkommer till kommunfullmäktige i november. Jag yrkar bifall på föreliggande förslag från till budgetramar och investeringsram från kommunstyrelsen och avslag på de ändringsyrkanden som föreligger från C+kd, V och sd.

fredag 15 juni 2018

Allas Vimmerby. Studenten.

Nu är det konkreta arbetet igång för att utveckla ett gemensamt Vimmerby där vi alla hjälps åt, delar med oss och medverkar till en positiv och öppen atmosfär. I tisdags träffades representanter för kommunens alla tio orter för första gången i Djursdala. Självklart har orterna en olik tradition att samverka lokalt eller med andra orter i kommunen även om utmaningar och möjligheter ofta är de samma. I onsdags samlades referensgruppen för Allas Vimmerby och vi var där överens om att bredda gruppen ytterligare och då gärna med ungdomar, kvinnor och personer med invandrarbakgrund.

Det här är ett väldigt viktigt arbete att samla hela Vimmerby till en gemensam framtidsvision. Vi har alldeles för länge dragit åt olika håll och jag tycker tyvärr det fortfarande finns tendenser att ”var och en håller på sitt” både i kommentarsfält och i olika utspel. Vi måste inse att Vimmerby behöver vara samlat när vi ska hävda oss mot intressen på regional och nationell nivå. Men det finns också många goda exempel där olika näringar samlas gemensamt och välfungerande grupper når framgång med te x fiberinvesteringar.

Just nu ser jag ”flakkaravanen” med jublande studenter åka runt i staden. Så fantastiskt det är att alla dessa ungdomar nu på allvar ska forma sina liv. Jag har tillsammans med Helen Nilsson och Ingela Nilsson Nachtweij deltagit vid högtidligheten i kyrkan och där delades ut stipendier till många duktiga ungdomar. Efter kyrkan intogs en välsmakande lunch där bla pedagoger och skolpersonal framförde trevliga uppträdanden. Kalle Sellbrink underhöll med sång och gitarr. Jag hoppas det ska gå bra, riktigt bra för alla nybakade studenter och att man bär med sig många positiva minnen från Vimmerby.  

fredag 8 juni 2018

Reflektioner


För två veckor sedan besökte jag tillsammans med bland andra ungdomar från Vimmerby Mukono i Uganda. Vårt ICLD finansierade projekt om att få fler ungdomar i arbete, främst i Mukono, men också i Vimmerby har fått en bra start. Det ungdomshus som har Fabriken i Vimmerby som förebild, byggs nu upp i allt snabbare takt. Vi gäster fick plantera varsitt träd av olika slag på gården utanför det framväxande ungdomshuset. Själv planterade jag ett granatäppleträd som förhoppningsvis kommer att växa sig stort. Ett annat projekt som Rotaryklubbarna här i Vimmerby bidrar med pengar till, är uppbyggnaden av ett ”marketing center”. Det handlar om att hyra välbelägen mark och där bygga upp en marknadsplats där företagsamma och händiga ungdomar kan visa upp och sälja sina varor.

Förra veckan deltog jag i festligheterna när Jaquline Woodson ur kronprinsessans hand fick motta utmärkelsen till minnet av Astrid Lindgrens författarminne. Utdelningen tilldrog sig i konserthuset i Stockholm och samlade en stor publik. Många spännande möten. Jag samtalade tex med sonen till konstnären som skapat alla bilder av Emil i Lönneberga. Tisdagen förra veckan var en höjdpunktsdag för Vimmerby och Gullringen när vi kunde välkomna initiativet från entreprenören Andrew Johnston och konstnären Mikael Genberg att återstarta Brännebro Kraftstation och där anlägga café och en mindre konferensanläggning. Men det mest spektakulära och världsunika är att man avser bygga ett litet hotell helt i glas, mitt i vattenfallet vid Brännebro kraftstation.

Den här veckan har framförallt präglats av tisdagens kommunstyrelsesammanträde där flera viktiga frågor behandlades såsom förslag till beslut om budgetramar 2019 och klartecken för fortsatt projektering och byggstart av en efterlängtad ny förskola som blir placerad i Skyttehagen i Vimmerby. Att fira nationaldagen har blivit en god tradition och det är fantastiskt att höra de välformulerade talen från scenen i Källängsparken.  i år var vädret på vå sida.