onsdag 9 maj 2018

Vimmerby är i akut behov av en ny förskola

Barn- och utbildningsnämnden har under lång tid påvisat och har starkt fog för kravet om en ny förskola. Bedömningen är att det behövs 10 avdelningar för att också kunna erbjuda barnomsorg på obekväma tider (läs ”nattis”). Behovet är i Vimmerby Stad. Skola och omsorg är det allra viktigaste samhällsintresse vi har att uppfylla som kommun. Det förslag som en enig kommunstyrelse den 14/2 2017 lagt ett detaljplaneuppdrag på, är att i en liten del av västra Skyttehagen mot Lundgatan ta mark i anspråk för att möjliggöra bygge en ny förskola.

Förslaget att lokalisera en förskola till Skyttehagen har bearbetats omsorgsfullt med följande motiv: 

Inventering av var barnen 0-5 år bor just nu och var de mellan 65-75 år och som kan bedömas om 10-20 år bli omflyttning och möjlighet för kommande barnfamiljers bosättning visar att Skyttehagen ligger bra till. Vimmerby kommun äger marken. Detta är ett viktigt argument för att möjliggöra en snäv tidsplan. Vägar, gator, cykel- och gångvägar finns redan byggda till och i området. Vatten, avlopp, el, fjärrvärme och fiber är nära till hands. En framtida utveckling av bostäder i området Ulriksdal, som kommunen äger, ligger geografiskt nära Skyttehagen.   

Detaljplan är beställd och bedöms vara färdig till årsskiftet 2018/2019. Friluftsområdet VOK skogen berörs mycket begränsat, ca 4 av 40 ha. Att driva förskoleverksamhet i tio avdelningar är både lämpligt och rationellt. Många resurser som pedagoger, specialistkompetenser, vikarier och annan personal, liksom inventarier, lekutrustning med mera kan nyttjas väl. Gott exempel finns i Gamleby och Hultsfred väljer att bygga på samma vis. Självklart planeras byggnationen utifrån olika åldrars behov med såväl inne, som utemiljö. Kost och städ kan utföra sina uppgifter effektivare. Inte minst blir närheten till skog och natur en stor tillgång för en utvecklande förskola i ett lugnt och fint område att leka på. Både Lundens förskola och Skogsbackens förskola har fina utemiljöer, precis så vill vi att barn ska ha det på dagarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar