torsdag 3 maj 2018

Korta men viktiga veckor


Även på några dagar hinner hända mycket. Vi började tisdagen med en budgetdialog 2019 där alla KF partier var inbjudna. Budgetförutsättningarna har förbättrats något, men utrymmet för tillägg är fortfarande mycket begränsat. Det handlar om ca 10 mnkr för alla kommunens verksamhetsområden. I nästa vecka möts företrädare för S och M för att gemensamt prioritera så vi får bästa nytta av de resurser som ändå finns att tillgå. Vi ser att det finns stora investeringsbehov framöver och vi vill därför öka på anslagen upp till 80 mnkr för 2019. Det innebär ändå att vi skjuter ett tungt och ökande i angeläget behov framför oss.

Nästa vecka har vi flera viktiga möten. Måndag Plandialog om läget med alla detaljplaner för framförallt bostäder som är på gång i kommunen. På tisdag sammanträder kommunstyrelsen med flera viktiga ärenden. Bland ärendena finns information om krisberedskap, investering i ishallen, namnsättning av gator och kvarter Nosshult och vi ska ha lunch tillsammans med ungdomar företrädda av elevråd och Barnpiloter.

Nästa fredag-lördag har moderaterna årets Sverigemöte där ett stort antal moderater möter upp för information och lärande i Göteborg. Från Vimmerby är vi sex deltagare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar