fredag 20 april 2018

Valår

Vimmerby är fantastiskt och har mycket att erbjuda. Jag har en stark framtidstro för Vimmerby. När jag skriver Vimmerby menar jag verkligen hela Vimmerby och alla vi ca 15700 som bor här tillsammans. Alla är lika viktiga och ska ha friheten att själva välja boplats efter egna prioriteringar och förutsättningar.

Här vill jag presentera några viktiga sakområden där moderaterna har en stark politik att erbjuda.

Ekonomi och jobb.

Ordning och reda i ekonomin är grunden för att erbjuda god välfärd, utveckling och framtidstro. Det gäller så väl nationellt som i Vimmerby kommun. Vi har i Vimmerby visat att det går att vända utvecklingen men det är fortfarande mycket kvar att göra. Jobben finns och växer fram hos framgångsrika företagare och därför är företagandets villkor och möjligheter högprioriterat. I Vimmerby ska vi ha hög servicenivå till våra företag, möjligheter att expandera och skaffa ny industrimark, kunna rekrytera utbildad arbetskraft. Detta är prioriterat i Vimmerby både med förbättrad service, tillgänglig industrimark och utbildningar.

Lag och ordning.

Vi vill ha fler poliser och en bättre fördelning av de resurser som finns så att vi i Vimmerby ska vara trygga och nöjda i vår tillvaro. Men en polis som kan skapa trygghet och gör fler ingripande behöver också ett i övrigt stärkt rättsväsende. Det är inte rimligt att man ska ta sig till Kalmar för att tex vittna i ett mål. Vi har det relativt tryggt i Vimmerby men vi drabbas ibland av utifrån kommande grov kriminalitet och där behövs hårdare tag.

Invandring och integration.

Hösten 2015 blev vi och många andra tagna på sängen av den stora flyktingström som sökte sig till Sverige och också kom till Vimmerby. Jag menar att vi alla i akutskedet gjorde en strålande insats här i Vimmerby, men nu har vi en stor utmaning att slussa in dessa människor i det svenska livet med försörjning, bostäder, kamratskap och bli goda medborgare. Att klara svenska språket och få relevant utbildning är hörnstenar för en lyckad integration. Det ska också löna sig för alla att anstränga sig lite extra.

Sjukvård och skola.

I stora delar av Sverige är det lång kötid för att koma till en läkare och att sedan få behandling. Detta är varken värdigt eller acceptabelt. I Vimmerby startas nu ett vård- och omsorgsprogram på gymnasiet. En viktig satsning för att för framtiden fylla behovet av personal inom vård och omsorg. Skolan är givetvis ett av kärnområdena. Vi måste få fler ungdomar att nå bättre resultat och här måste vi vara med när ny teknik och pedagogik utvecklas. Självklart ska en ny förskola byggas för att möta det behov som finns hos föräldrar i Vimmerby.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar