fredag 27 april 2018

Framtidsmöjligheter

I tisdags fick jag på en seminarielunch möjligheten att visa på vad som är viktigt i Vimmerby just nu.

Det första jag lyfter fram är vårt samverkansprojekt där vi enats om sex punkter för ett sammanhållet och gemensamt Vimmerby. Projektet har ju gått under arbetsnamnet SLUS och benämns nu Allas Vimmerby och presenteras i den lilla skriften ”tillsammans utvecklar vi Vimmerby kommun” som alla hushåll har fått. De sex områden vi lyfter fram för en framgångsrik utveckling är:

* Attraktiva och hållbara livsmiljöer

* Kompetens- och arbetskraftsförsörjning

* Främja företagsamhet på lika villkor

* Aktiv och meningsfull fritid i ett samhällsbyggande och inkluderande perspektiv

* Väl fungerande infrastruktur

* Tillit och socialt kapital

Det andra är tillskapande av tomter och bostadsbyggande. Här händer väldigt mycket just nu. Det mest konkreta är byggnationen av bostadsrätter i kvarteret Stören. Det byggs nu 16 stycken och det planeras för 12 ytterligare. Det finns angelägna intressenter som vill bygga bostäder på kvarteret Kiosken (fd Sibyllakiosken nedanför Coop) och kvarteret Uven (vid tandläkarpraktiken utmed Kampgatan). Här kan det tillsammans handla om 80 tal lägenheter. För byggnation av villor är nu Nosshult på gång att exploateras och området Nybble står på tur. Tillsammans blir här ett femtiotal vackert belägna tomter.

Sedan framhöll jag vårt starka och investeringsvilliga näringsliv med etableringar på Östra Ceosområdet som exempel. Besöksnäringen med Astrid Lindgren inte att förglömma.

Det finns dock förbättringsområden och då främst en bättre infrastruktur framförallt järnväg och svårigheten med kompetensförsörjning både i industri och välfärdssektorn.

Vimmerby med all natur och fina orter ÄR fantastiskt. Låt nu kommande helg, valborgsmässoafton och första maj bli riktigt bra dagar i den spirande våren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar