fredag 13 april 2018

Agenda 2030


 
I veckan bjöd landshövdingen in länets kommuner mfl till en dag om hur vi i länet jobbar med och kommer att jobba för att förverkliga Agenda 2030 med globala mål för hållbar utveckling. Det är 17 globala mål som kan sammanfattas under rubrikerna Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet.

De 17 målområdena är: 1) Ingen fattigdom, 2) Ingen hunger, 3) Hälsa och välbefinnande, 4) God utbildning för alla, 5) Jämställdhet, 6) Rent vatten och sanitet, 7) Hållbar energi för alla, 8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10) Minskad ojämlikhet, 11) Hållbara städer och samhällen, 12) Hållbar konsumtion och produktion, 13) Bekämpa klimatförändringen, 14) Hav och marina resurser, 15) Ekosystem och biologisk mångfald, 16) Fredliga och inkluderande samhällen, 17) Genomförande av globalt partnerskap.

Det viktiga är att alla berörs och att alla kan medverka till att förbättra måluppfyllelsen.
 
Exempel på vad vi gjort den senare tiden inom kommunen i Vimmerby är investeringar i fiberinfrastruktur, investering i fossilbränslefritt värmekraftverk, investeringar i äldre boende och gruppboende, välkomna flyktingar, införande av källsortering av sopor med mera. Men vi kan göra mer, mycket mer.

Vad har du gjort och kan du göra?

Läs mer om de 17 målen och få tips på hemsidan http://www.globalamalen.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar