fredag 2 mars 2018

Mars, vinter- och vårmånad


 
Nu måste centerpartiets ordförande Annie Lööf tala sin partikollega regionrådet i Östergötland Göran Gunnarsson till rätta. I Kalmar i går uttrycker Annie hur viktigt det är med regional infrastruktur och nämner särskilt Stångådals- och Tjustbanorna. Hon har helt rätt, men varför agerar partikollegan helt tvärt emot? Om centern menar något med ansvar och politiskt ledarskap så börja med att rätta till denna heltokighet. Gunnarsson håller nu på att stjälpa en hel regions framtida utveckling med sitt tvära motstånd och fientliga inställning till södra Östergötland och hela Kalmar län. Ansvaret faller också på ledande centerpolitiker i regionen som inte markerar och tar avstånd från Gunnarsson.

Diskussionen om bostäder och tomter i Vimmerby är på mångas läppar och inte minst hos oss förtroendevalda. Vi får också många inspel från byggintressenter som naturligtvis vill bygga på de mest attraktiva lägena. De attraktiva lägen som kommunen råder över är kvarteret Kiosken (fd Sibylla, nedanför Coop), där vi tar fram en plan som tillåter ett sex-våningshus. Vidare kvarteret Uven, intill Kharma-huset och nedanför kyrkan. ”Karlbergstomten” där det finns miljöproblem som först måste lösas. Ett annat attraktivt område är ”Blåsekulle” där flera projektörer vill ta fram förslag på byggnation. Jag ser det viktigt att där blir en med miljön harmonierande byggnation som tar tillvara det utmärkta läget och fortsatt medger grönytor. I inväntan på flera förslag vill jag avvakta något förhandslöfte till intresserade projektörer. I alla detaljplaneprocesser sker dialog med berörda intressenter.

Så har vintern slagit till med full kraft och vi har haft stora problem med snöröjning, men det har också gjorts fantastiska insatser för att klara omsorgen av de som behöver kommunens hjälp. Tack alla för era insatser och allas förståelse och tålamod med att det uppstår väntan och förseningar.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar