onsdag 28 mars 2018

Glad Påsk


Social Lokal Utvecklings Strategi (SLUS) heter det projekt vi med delfinansiering från Tillväxtverket drivit i Vimmerby sedan 2015. Projektet har letts av en grupp bestående av representanter från näringsliv, föreningsliv, kommunen (politiker och tjänstemän) och några nyckelpersoner och har engagerat flera hundra medborgare. Efter senaste lägesrapporten fick vi igår nedan mail som respons på vårt jobb. Det är ställt till vår projektledare Carina med medarbetare Patrik och kommunchefen Carolina.

 

Tack för ett bra jobb.

 

Glad Påsk till er alla.

 

 

Från: Maria Engström [mailto:Maria.Engstrom@tillvaxtverket.se]
Skickat: den 27 mars 2018 11:22
Till: Carina Östh; Patric Engqvist; Carolina Leijonram
Kopia: Anita Sandell
Ämne: Bra jobbat Vimmerby!

Vilken roligt läsning i lägesrapporten! Bra jobbat i projektet!

Ni börjar verkligen kunna sätta ok på många av de mål ni hade satt upp i projektet.

Vimmerby kommun är ett av våra goda exempel som vi redan lyft i vår rapport till näringsdepartementet och det ska bli spännande att få följa er resa till projektslut men framför allt framåt.

Vi vet att det många gånger kan vara ganska tufft att driva den här typen av utvecklingsarbete och att det ständigt behöver förankras och motiveras. Tillväxtverket vet att det är den enda vägen för att kunna jobba långsiktigt och framgångsrikt med bred uppslutning och att kommunledningen både politiskt och tjänstemannamässigt står enade kring avsiktsförklaringar och visioner så fortsätt jobba som ni gör!

Mvh

Maria Engström

Maria Engström
Regional näringslivsutveckling
Telefon: 08-681 65 96
Besöksadress: Ringvägen 4, Östersund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar