fredag 23 februari 2018

Nystart för Vimmerby Fiber


Efter en lång träda blåser vi nu nytt liv i Vimmerby Fiber. Det gör vi med ett uppdrag att kontrollerat och förankrat fortsätta utveckla fiber i Vimmerby kommun. Vimmerby kommun samlar all infrastruktur för fiber i det helägda bolaget Vimmerby Fibernät AB. För att få en god operativ ledning och styrning kommer Vimmerby Fibernäts styrelse att vara densamma som Vimmerby Energi och Miljös styrelse och Vimmerby Energi och Miljös VD Torbjörn Swahn blir också VD i Vimmerby Fibernät. Genom denna nära koppling får vi möjlighet till synergieffekter i kundsupport, driftservice, ledningsinfrastruktur med mera.

Den första viktiga uppgiften är att fibrera Vimarhems fastigheter som ännu saknar fiber och bygga ut stamnät till flera orter i kommunen. Det definitiva beslutet tas av kommunfullmäktige på måndag kväll.

På kommunfullmäktige kommer jag också att besvara en fråga (interpellation) om våldsbejakande extremism. Hur är situationen i Vimmerby, vad gör vi för att motverka och hur kan vi stötta de som drabbas är frågor som blir belysta.

På tisdag har vi arbetsutskottsammanträde i kommunstyrelsen där frågor om ishallen, aktuellt inom Barn- och Utbildnings förvaltningen, aktuellt inom Samhällsbyggnadsavdelningen och samverkan med inköpscentral i Västervik finns på dagordningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar