fredag 2 februari 2018

Det händer saker

Nu har en överenskommelse träffats om förändring av sophämtningen i kommunen. Från den 1 april tas den över av GDL från Renonorden. Det är viktigt att notera att problemen inte har någon koppling till det nya tvåkärlssystemet utan är att finna i andra orsaker.

På måndag tas det första spadtaget i bygget av 16 bostadsrättslägenheter i kvarteret Stören. Ansvarig för byggnationen är det Göteborgsbaserade bostadsföretaget FB bostäder som också i en andra etapp kommer att bygga ytterligare 12 bostadsrätter i samma kvarter. Det är många lokala bygg och entreprenadföretag som får uppdrag att utföra arbeten. Så kommer exempelvis Gilbert Gustafsson kommer att stå för rivning av befintliga byggnader och markarbeten samt kommer Byggklason att utföra byggnationen.

På tisdag sammanträder kommunstyrelsen då beslut väntas fattas att sälja Pelarne skola till den nybildade föreningen Träffpunkt Körsbärskullen. Priset är satt till symboliska en krona och jag ser fram mot att vi kan slutföra överlåtelsen i god och framåtblickande anda. Ett annat ärende som kommer upp är en tioårig upplåtelse av Ulfveskog till Södra Vi IF, som möjliggör en storsatsning på anläggningen och löparbanor till glädje för hela kommunens friidrottare.

Under hela nästa vecka kommer vi att ha besök av kommunledning, politiker och tjänstemän, samt ungdomar från vår samarbetskommun Mukono i Uganda, med Borgmästare George F Kagimo i spetsen. Det projekt vi nu startat upp syftar till att få fler ungdomar i sysselsättning, antingen genom anställning eller eget företagande. Projektet finansieras genom svenskt bistånd och ska främst ge positiva effekter i Mukono men också vara främjande för oss i Vimmerby. Veckans program är intensivt och många i kommunen liksom Vimmerby- ungdomar kommer att vara engagerade. Följ vad som händer på kommunens hemsida och facebook.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar