fredag 16 februari 2018

Ännu fler händelser

 
För mig var naturligtvis moderaternas fastställande av valsedel till höstens kommunfullmäktigeval en viktig händelse. Vi hade en bra stämma med tjugotalet närvarande medlemmar där de flesta av oss kandidater gjorde en presentation av oss och vad vi ser för viktiga frågor framöver.  

Själv lyfte jag fram följande som jag ser viktiga frågor för Vimmerby framöver:

·        Ordning och reda. I ekonomi, samhälle, organisation osv.

·        Vi är ett Vimmerby. Med stad, orter och bygd.

·        Ökad framförhållning och beredskap. I planer, investeringar, händelser.

·        Stärkt samverkan. Mellan medborgare, olika grupper, kommuner osv.

·        Externa investerare. Välkomna intressenter som vill bygga och satsa.

·        Externa utförare. Mångfald ökar kvalitén och stärker välfärden.

·        Sänkt kommunalskatt. Vi ska om fyra år vara på nedre delen i Kalmar län. 

Jag uttryckte också att jag vill delta i en ledningsduglig och handlingsinriktad majoritet, i första hand en borgerlig alliansmajoritet. 

Det räckte dock inte hela vägen fram och jag blev placerad på vår valsedels andra plats efter Marie Nicholson och jag tycker att det är jätteroligt att vi har sådan bredd. Marie är duktig och entusiastisk. Vi två kommer kunna driva valrörelsen tillsammans och framåt på ett bra sätt också med alla andra engagerade moderater. 

I veckan har vi haft viktiga möten om framtida organisation för Vimmerby Fiber som nu går vidare för slutbehandling i ett extra KS-sammanträde på måndag och sedan till fullmäktige för beslut redan nu den 26 februari. Viktigt att vi nu får en bra styrning och ledning för Vimmerby Fiber med Vimmerby Energi och Miljö hållande i rodret.

I onsdags deltog jag i att uppmärksamma de som varit anställda i tjugofem år i kommunen. Jag tackade för alla deras insatser och påpekade att det är tjugofem år i medborgarnas tjänst för välfärden och samhället. Det är inte kommunen som utför välfärden utan det är alla ni engagerade och duktiga medarbetare.

Nästa vecka är det sportlov och lite lägre tempo även för mig. Några sammanträden och några intressanta framtidsinriktade möten finns inbokade men bara två kvällsmöten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar