fredag 23 februari 2018

Nystart för Vimmerby Fiber


Efter en lång träda blåser vi nu nytt liv i Vimmerby Fiber. Det gör vi med ett uppdrag att kontrollerat och förankrat fortsätta utveckla fiber i Vimmerby kommun. Vimmerby kommun samlar all infrastruktur för fiber i det helägda bolaget Vimmerby Fibernät AB. För att få en god operativ ledning och styrning kommer Vimmerby Fibernäts styrelse att vara densamma som Vimmerby Energi och Miljös styrelse och Vimmerby Energi och Miljös VD Torbjörn Swahn blir också VD i Vimmerby Fibernät. Genom denna nära koppling får vi möjlighet till synergieffekter i kundsupport, driftservice, ledningsinfrastruktur med mera.

Den första viktiga uppgiften är att fibrera Vimarhems fastigheter som ännu saknar fiber och bygga ut stamnät till flera orter i kommunen. Det definitiva beslutet tas av kommunfullmäktige på måndag kväll.

På kommunfullmäktige kommer jag också att besvara en fråga (interpellation) om våldsbejakande extremism. Hur är situationen i Vimmerby, vad gör vi för att motverka och hur kan vi stötta de som drabbas är frågor som blir belysta.

På tisdag har vi arbetsutskottsammanträde i kommunstyrelsen där frågor om ishallen, aktuellt inom Barn- och Utbildnings förvaltningen, aktuellt inom Samhällsbyggnadsavdelningen och samverkan med inköpscentral i Västervik finns på dagordningen.

fredag 16 februari 2018

Ännu fler händelser

 
För mig var naturligtvis moderaternas fastställande av valsedel till höstens kommunfullmäktigeval en viktig händelse. Vi hade en bra stämma med tjugotalet närvarande medlemmar där de flesta av oss kandidater gjorde en presentation av oss och vad vi ser för viktiga frågor framöver.  

Själv lyfte jag fram följande som jag ser viktiga frågor för Vimmerby framöver:

·        Ordning och reda. I ekonomi, samhälle, organisation osv.

·        Vi är ett Vimmerby. Med stad, orter och bygd.

·        Ökad framförhållning och beredskap. I planer, investeringar, händelser.

·        Stärkt samverkan. Mellan medborgare, olika grupper, kommuner osv.

·        Externa investerare. Välkomna intressenter som vill bygga och satsa.

·        Externa utförare. Mångfald ökar kvalitén och stärker välfärden.

·        Sänkt kommunalskatt. Vi ska om fyra år vara på nedre delen i Kalmar län. 

Jag uttryckte också att jag vill delta i en ledningsduglig och handlingsinriktad majoritet, i första hand en borgerlig alliansmajoritet. 

Det räckte dock inte hela vägen fram och jag blev placerad på vår valsedels andra plats efter Marie Nicholson och jag tycker att det är jätteroligt att vi har sådan bredd. Marie är duktig och entusiastisk. Vi två kommer kunna driva valrörelsen tillsammans och framåt på ett bra sätt också med alla andra engagerade moderater. 

I veckan har vi haft viktiga möten om framtida organisation för Vimmerby Fiber som nu går vidare för slutbehandling i ett extra KS-sammanträde på måndag och sedan till fullmäktige för beslut redan nu den 26 februari. Viktigt att vi nu får en bra styrning och ledning för Vimmerby Fiber med Vimmerby Energi och Miljö hållande i rodret.

I onsdags deltog jag i att uppmärksamma de som varit anställda i tjugofem år i kommunen. Jag tackade för alla deras insatser och påpekade att det är tjugofem år i medborgarnas tjänst för välfärden och samhället. Det är inte kommunen som utför välfärden utan det är alla ni engagerade och duktiga medarbetare.

Nästa vecka är det sportlov och lite lägre tempo även för mig. Några sammanträden och några intressanta framtidsinriktade möten finns inbokade men bara två kvällsmöten.

torsdag 8 februari 2018

Det fortsätter hända saker

Även denna vecka har varit händelserik. Som jag skrev förra veckan så har vi haft besök från vår partnerort Mukono i Uganda. Flera av besökarna har aldrig tidigare upplevt snö så söndagens besök i Kisas skidanläggning var en annorlunda upplevelse. Vi har haft flera givande möten om hur vi kan medverka i Mukonos utveckling. Mukono har ca 200.000 invånare och 75% är upp till 35 år gamla. En viktig aktivitet att få fler i sysselsättning är att ungdomarna tillverkar olika produkter och Vimmerbys Rotaryklubbar stödjer uppbyggnaden av en utställning/försäljnings butik för dem. Ett urval av produkter har vi fått att visa upp och sälja på fritidsgården Fabriken i Vimmerby. Välkommen dit och se deras arbeten.

Mycket tid i veckan har också ägnats åt bostadsbyggande, från det första spadtaget i kvarteret Stören till sammanträffande med byggföretag som är intresserade att satsa i Vimmerby. Fortfarande är en trång sektor att kunna erbjuda lämplig mark att bygga på. Därför har vi nu i Vimmerby mer än 40 detaljplaner under framtagande, fler än Västervik och Oskarshamn har tillsammans. Vi har också haft möte med ledningen för lantmäteriet i regionen som är införstådda med problemet och verkligen gör vad man kan för att få ned handläggningstiderna. Tyvärr är ofta ansökningar ofullständiga, något vi också känner igen från bygglovsansökningar. Vi måste alla hjälpas åt för att förbättra situationen, snart kan intresset försvinna för att bygga i Vimmerby.

Nästa vecka håller moderaterna i Vimmerby årsmöte och kommer att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige. Vi har många namn och flera är nya, det ska bli spännande att se hur medlemmarna fastställer listan.

fredag 2 februari 2018

Det händer saker

Nu har en överenskommelse träffats om förändring av sophämtningen i kommunen. Från den 1 april tas den över av GDL från Renonorden. Det är viktigt att notera att problemen inte har någon koppling till det nya tvåkärlssystemet utan är att finna i andra orsaker.

På måndag tas det första spadtaget i bygget av 16 bostadsrättslägenheter i kvarteret Stören. Ansvarig för byggnationen är det Göteborgsbaserade bostadsföretaget FB bostäder som också i en andra etapp kommer att bygga ytterligare 12 bostadsrätter i samma kvarter. Det är många lokala bygg och entreprenadföretag som får uppdrag att utföra arbeten. Så kommer exempelvis Gilbert Gustafsson kommer att stå för rivning av befintliga byggnader och markarbeten samt kommer Byggklason att utföra byggnationen.

På tisdag sammanträder kommunstyrelsen då beslut väntas fattas att sälja Pelarne skola till den nybildade föreningen Träffpunkt Körsbärskullen. Priset är satt till symboliska en krona och jag ser fram mot att vi kan slutföra överlåtelsen i god och framåtblickande anda. Ett annat ärende som kommer upp är en tioårig upplåtelse av Ulfveskog till Södra Vi IF, som möjliggör en storsatsning på anläggningen och löparbanor till glädje för hela kommunens friidrottare.

Under hela nästa vecka kommer vi att ha besök av kommunledning, politiker och tjänstemän, samt ungdomar från vår samarbetskommun Mukono i Uganda, med Borgmästare George F Kagimo i spetsen. Det projekt vi nu startat upp syftar till att få fler ungdomar i sysselsättning, antingen genom anställning eller eget företagande. Projektet finansieras genom svenskt bistånd och ska främst ge positiva effekter i Mukono men också vara främjande för oss i Vimmerby. Veckans program är intensivt och många i kommunen liksom Vimmerby- ungdomar kommer att vara engagerade. Följ vad som händer på kommunens hemsida och facebook.