fredag 12 januari 2018

Viktiga möten

I veckan som gått har flera viktiga möten skett och i veckan som kommer blir det än mer intressanta möten.

I måndags hade vi sedvanligt beredningsmöte då vi tar ställning till ärendens handläggning, prioriteringar och inriktning. Detta för att ge tjänstemännen rätt utgångsläge och insikt i hur majoriteten resonerar i olika frågor. Eftermiddagen fortsatte med dialogmöte med plan, samhällsbyggnad, VEMAB, kommunchef, kommunalråd och oppositionsråd om pågående detaljplaner, mark- och fastighetsfrågor. Ett avstämningsmöte vi har en gång i månaden och som också ger varandra vägledning i våra arbeten.

Tisdag kommunstyrelsesammanträde. Media har rapporterat från alla de viktiga beslut som fattades och som i flera fall ska slutligt avgöras av kommunfullmäktige. Ärendelistan finns på kommunens hemsida.

Nästa vecka strategimöte med Turistbyrån på måndag. Tisdag är det arbetsutskottsammanträde med också flera viktiga frågor att bereda. Själv kommer jag inte att delta i detta möte då jag medverkar i en partistrategidag för landets moderata ordförande i kommuner och landsting med partiledning och andra. Onsdag inspirationsmöte att förbättra företagsklimatet med Visita och Svenskt Näringsliv som arrangörer. Torsdag och fredag har vi tre olika aktörer här som vill presentera sina möjligheter att bygga olika typer av vård- och omsorgsboenden i kommunen. Spännande och roligt att så många externa aktörer får upp ögonen för Vimmerby som en framtidsstad att satsa på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar