fredag 26 januari 2018

Ordning och reda

Ett måtto som för mig är väldigt viktigt. Ordning och reda vill jag se genomsyra hela samhället såväl offentlig verksamhet som övriga samhället. För mig innefattas värdeorden ansvar, mod och fantasi mycket väl av ordning och reda.

I min dagliga gärning som kommunalråd är ordning och reda i ekonomin lika viktigt som ordning och reda i den välfärd som erbjuds. Ordning och reda ska vi ha på gator och torg liksom vid våra sjöar och i skog och mark. Ordning och reda förutsätter att man har en linje i sitt arbete och att man håller fast i sina beslut, men också att man tar intryck och accepterar förändring.

Förnya utveckla, tänka och göra nytt är viktigt för att utveckla samhället. Beredskap och handling i nya förändrade situationer. Sitt inte fast i det gamla.

Men hur kan man säga så när omvärlden är så föränderlig och turbulent? Ska inte kreativitet, spontanitet och prövande av nya idéer tillåtas? Jo absolut, men det ska inte ske under kaotiska former som tar sig uttryck i våld, övergrepp eller fusk. Förnya utveckla, tänka och göra nytt är viktigt för att utveckla samhället. Det krävs beredskap och handling i nya förändrade situationer och att inte sitta fast i det gamla.

                                              ------ ** ------

Linnea Vellet och Torsten Bergman gjorde i gårdagens semifinal i vi i femman en fantastisk insats. Ett stort Grattis att ni tog er ända hit, och era kamrater och lärare förtjänar också allt beröm. Lycka till framöver!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar