fredag 5 januari 2018

2018 är här


Vad kommer att hända 2018, skrev jag i mitt sista inlägg förra året. Redan har mycket hunnit hända. Ute i världen har det tinat mellan Nord- och Sydkorea. En telefonlinje har öppnats och möte har bokats. Jag ser öppenhet och dialog som bästa verktygen för att nå resultat och framgång. Michael Wolffs bok om Donald Trump gavs ut häromdagen och innehåller många obehagliga beskrivningar som stämmer till eftertanke. I Sverige har vi gråväder med mycket nederbörd vilket fått Yxerns vatten är högre än på lång tid.

I Vimmerbypolitiken har krönikor avlöst varandra blandat med egna förskönande debattinlägg om sakers tillstånd. Nästa vecka börjar de politiska mötena och vi moderater träffas i Stadshuset på måndag kl 17.30. Våra möten är öppna och är du intresserad av vår politik är du välkommen att lyssna och ha synpunkter.

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdag med en 24 ärenden lång föredragningslista. Bland ärendena kan vi se att avtal kring bostadsutvecklingen i kvarteret Stören ska behandlas. Andra ärenden är försäljning av Lilla Ulveberg och inköp av bevattningsanläggning till Ceosområdet. Hela föredragningslistan finns att läsa på kommunens hemsida, www.vimmerby.se

Vi har fått en inbjudan där de fem ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) finansierade demokratiutvecklingsprojekten i Uganda är inbjudna till en utbyteskonferens i Kampala, Uganda den 19-22 mars. Förutom Vimmerby – Mukono är de fyra projekten Robertsfors – Busia, Skellefteå – Jinja, Kalmar – Entebbe och Leksand – Soroti. ICLD är en del av Sida som lägger stor vikt på lokal demokratiutveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar