fredag 26 januari 2018

Ordning och reda

Ett måtto som för mig är väldigt viktigt. Ordning och reda vill jag se genomsyra hela samhället såväl offentlig verksamhet som övriga samhället. För mig innefattas värdeorden ansvar, mod och fantasi mycket väl av ordning och reda.

I min dagliga gärning som kommunalråd är ordning och reda i ekonomin lika viktigt som ordning och reda i den välfärd som erbjuds. Ordning och reda ska vi ha på gator och torg liksom vid våra sjöar och i skog och mark. Ordning och reda förutsätter att man har en linje i sitt arbete och att man håller fast i sina beslut, men också att man tar intryck och accepterar förändring.

Förnya utveckla, tänka och göra nytt är viktigt för att utveckla samhället. Beredskap och handling i nya förändrade situationer. Sitt inte fast i det gamla.

Men hur kan man säga så när omvärlden är så föränderlig och turbulent? Ska inte kreativitet, spontanitet och prövande av nya idéer tillåtas? Jo absolut, men det ska inte ske under kaotiska former som tar sig uttryck i våld, övergrepp eller fusk. Förnya utveckla, tänka och göra nytt är viktigt för att utveckla samhället. Det krävs beredskap och handling i nya förändrade situationer och att inte sitta fast i det gamla.

                                              ------ ** ------

Linnea Vellet och Torsten Bergman gjorde i gårdagens semifinal i vi i femman en fantastisk insats. Ett stort Grattis att ni tog er ända hit, och era kamrater och lärare förtjänar också allt beröm. Lycka till framöver!

 

fredag 19 januari 2018

Reflektioner

Har just avslutat det tredje mötet med aktörer som presenterat sina möjligheter att bygga och även driva olika typer av vård- och omsorgsboenden i Vimmerby kommun. Givande möten alla tre och det har lagts mycket förarbete för att på ett attraktivt sätt presentera idéer för oss. Vi ska nu i partierna (M, S, C har varit representerade vid mötena) och i socialförvaltningen (som varit representerad) diskutera de olika förslagen.

Jag ser med förväntan fram mot att Vimmerby Tidning får ny ägare och tror att det blir positivt för läsare och tidningens medarbetare. Dagstidningar är ett media som är under stora strukturella utmaningar och då är det viktigt att finnas i en bred kontext vilket den nye ägaren erbjuder. Samtidigt ett tack till familjen Ingemarsson som framgångsrikt drivit Vimmerby Tidning till det den är idag.

Nu kan alla ni som har möjlighet få friskvårdbidrag från er arbetsgivare, tex alla anställda i Vimmerby kommun, glädjas åt att det efter en dom nu står klart att också sporterna golf, ridning, utförsåkning och segling ska omfattas av friskvårdsbidraget.

fredag 12 januari 2018

Viktiga möten

I veckan som gått har flera viktiga möten skett och i veckan som kommer blir det än mer intressanta möten.

I måndags hade vi sedvanligt beredningsmöte då vi tar ställning till ärendens handläggning, prioriteringar och inriktning. Detta för att ge tjänstemännen rätt utgångsläge och insikt i hur majoriteten resonerar i olika frågor. Eftermiddagen fortsatte med dialogmöte med plan, samhällsbyggnad, VEMAB, kommunchef, kommunalråd och oppositionsråd om pågående detaljplaner, mark- och fastighetsfrågor. Ett avstämningsmöte vi har en gång i månaden och som också ger varandra vägledning i våra arbeten.

Tisdag kommunstyrelsesammanträde. Media har rapporterat från alla de viktiga beslut som fattades och som i flera fall ska slutligt avgöras av kommunfullmäktige. Ärendelistan finns på kommunens hemsida.

Nästa vecka strategimöte med Turistbyrån på måndag. Tisdag är det arbetsutskottsammanträde med också flera viktiga frågor att bereda. Själv kommer jag inte att delta i detta möte då jag medverkar i en partistrategidag för landets moderata ordförande i kommuner och landsting med partiledning och andra. Onsdag inspirationsmöte att förbättra företagsklimatet med Visita och Svenskt Näringsliv som arrangörer. Torsdag och fredag har vi tre olika aktörer här som vill presentera sina möjligheter att bygga olika typer av vård- och omsorgsboenden i kommunen. Spännande och roligt att så många externa aktörer får upp ögonen för Vimmerby som en framtidsstad att satsa på.

fredag 5 januari 2018

2018 är här


Vad kommer att hända 2018, skrev jag i mitt sista inlägg förra året. Redan har mycket hunnit hända. Ute i världen har det tinat mellan Nord- och Sydkorea. En telefonlinje har öppnats och möte har bokats. Jag ser öppenhet och dialog som bästa verktygen för att nå resultat och framgång. Michael Wolffs bok om Donald Trump gavs ut häromdagen och innehåller många obehagliga beskrivningar som stämmer till eftertanke. I Sverige har vi gråväder med mycket nederbörd vilket fått Yxerns vatten är högre än på lång tid.

I Vimmerbypolitiken har krönikor avlöst varandra blandat med egna förskönande debattinlägg om sakers tillstånd. Nästa vecka börjar de politiska mötena och vi moderater träffas i Stadshuset på måndag kl 17.30. Våra möten är öppna och är du intresserad av vår politik är du välkommen att lyssna och ha synpunkter.

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdag med en 24 ärenden lång föredragningslista. Bland ärendena kan vi se att avtal kring bostadsutvecklingen i kvarteret Stören ska behandlas. Andra ärenden är försäljning av Lilla Ulveberg och inköp av bevattningsanläggning till Ceosområdet. Hela föredragningslistan finns att läsa på kommunens hemsida, www.vimmerby.se

Vi har fått en inbjudan där de fem ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) finansierade demokratiutvecklingsprojekten i Uganda är inbjudna till en utbyteskonferens i Kampala, Uganda den 19-22 mars. Förutom Vimmerby – Mukono är de fyra projekten Robertsfors – Busia, Skellefteå – Jinja, Kalmar – Entebbe och Leksand – Soroti. ICLD är en del av Sida som lägger stor vikt på lokal demokratiutveckling.