fredag 15 december 2017

Förändring kräver mod och vilja.

I veckan har vi hanterat frågor kring bostadstomter, industrietableringar, turistverksamhet, markförvärv, utsläppssanering, framtid för Eken, Granen och Karlbergstomten. Vi anpassar tidigare beslut genom att tillstyrka byggnation av GC väg i Gullringen och låta renovera golv och vikvägg i idrottshallen.


Jag har också i veckan deltagit i ett antal möten och samtal. Det är beklagligt att det i nästan varje möte finns de som ifrågasätter förändring och väljer att avstå eller gå emot när beslut ska fattas. Nytt ledarskap efterlyses, vadå ledaskap? Ledarskap genom obeslutsamhet och förvirring har Vimmerby kommun haft nog av. För mig innebär uppdraget att leda så att Vimmerby utvecklas och blir alltmer välmående och attraktivt.

Men förutom mod och vilja kräver också förändring kloka analyser och resurser till genomförande. Men även med analys kommer många frågor att vara obesvarade och det säkra med en resurskalkyl är, att utfallet blir något annat. Det är här mod och vilja tar vid och beslutsamheten prövas.

Jag vill ge ett exempel där beslutsamhet, mod och övertygelse fört mänskligheten framåt.

1957 började rymdkapplöpningen med Sovjetiska farkoster först i rymden. Yrvaket USA togs på sängen och var på efterkälken i flera år. Strax efter den första bemannade rymdfärden gjorts av Jurij Gagarin den 12 april 1961 bestämde sig president John F Kennedy i maj för att det amerikanska rymdprogrammet ska före decenniets slut landsätta en man på månen. Kongressen var emot, omöjligt tyckte många, för dyrt tyckte andra. Men med bestämdhet, mod och övertygelse drev Kennedy och senare Nixon igenom rymdprogrammet som blev en succé. Den 20 juli 1969 satte Neil Armstrong sin fot på månen.

Om Kennedy givit vika eller om nejsägarna varit i majoritet, kanske hade då ännu ingen varit på månen och vi hade gått miste om alla de tekniska landvinningar som rymdprogrammet innebar.

Jag tror på framtiden och vet att det krävs mod, vilja och ansvar för att gå in i den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar