fredag 10 november 2017

Invånarpanel Vimmerby


Har Du kollat landstingets invånarpanel på webben? Ett sätt att nå många medborgare där man kan svara på frågor från landstinget och göra egna inspel. Jag tror det här är något vi kan ta efter också i Vimmerby kommun. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss och vi behöver många synpunkter från inte bara brukare och medarbetare utan också alla andra som vistas eller är i kontakt med kommunen.
Just nu sitter jag med ytterligare ett markförsäljningsavtal på Östra Ceos för underskrift framför mig. Vi säljer 11.600 kvadratmeter til ett pris av 2.262.000 kronor. Köpare är Eklunds Företagscenter i Södra Vi som jag välkomnar till etablering inom Ceos området. Nu är det hög tid för oss att komma fram med avfart från/till rv 23/34 till industriområde Krönsmon. Kommunen har anlitat projekteringsspecialister i ärendet för att skynda på. I veckan har vi också sålt Ulveberg som nu blir en fin gård för de nya ägarna.
Nästa vecka, på onsdag, reser jag tillsammans med styrgrupp och ungdomar till Mukono i Uganda. Det hela började för drygt 10 år sedan när initiativ togs till ett kommunalt partnerskap mellan Mukono municipality och Vimmerby kommun genom att dåvarande kommunalråd Carl-Axel Centerstig och dåvarande Mayor of Mukono Johnson S. Muyanja undertecknade ett s.k agreement mellan de två kommunerna. I grunden är det ett Sida initiativ att främja demokratisk utveckling i utsatta länder och därför finansieras Vimmerbys medverkan fullt ut med biståndsmedel efter godkänd projektplan.  Sedan dess har ett flertal ungdomar och vuxna träffats för samtal och erfarenhetsutbyten rörande barn – och ungdomars demokratiska, kulturella och etiska rättigheter samtidigt som uppbyggnaden av ett ungdomscenter i Mukono påbörjats och utveckling av allaktivitetshuset Fabriken i Vimmerby fortsatt. Jag ser fram mot att medverka i denna viktiga demokrati process.
Jag önskar alla läsare kommande bra veckor och jag återkommer den  1 december med min blogg.
 
 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar