torsdag 2 november 2017

Ett tryggare Vimmerby nu


Vi måste få stopp på inbrott, stölder, rån och överfall. Det är något jag kommer att prioritera i närtid. Jag vill att vi omgående ökar upp gatubelysningen så att alla lampor är tända hela den mörka delen av dygnet, och det ska gälla all kommunal belysning i alla kommunens orter. För att förekomma missförstånd så finns också belysning som Trafikverket ansvarar för, liksom många privata belysningar. Det finns mycket mer att göra men det mesta är en fråga för Regering och Riksdag. Vi moderater agerar kraftfullt för ökade resurser till polis och rättsväsende.

Till trygghet hör också väl fungerande kommunikationer som består av infrastruktur och trafik. Under onsdagen den 1 november samlades ett stort antal förtroendevalda, experter, intressenter, företagare samt landshövdingarna i Östergötlands län Elizabeth Nilsson och Kalmar län Thomas Carlzon i Linköping för en seminariedag att lyfta fram Stångådals- och Tjustbanorna. Här finns utan tvivel stora vinster att göra för näringsliv, universitetsutbildning, besöksnäring och sjukvård. Tyvärr har Trafikverket inte föreslagit en enda krona till dessa banor i förslaget till trafikplan 2020-2028 som nu är på remiss. Det här är ett andra område jag kommer att prioritera i närtid.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar