onsdag 15 november 2017

Demokratiutveckling i Mukono, Uganda

Idag, onsdag den 15 november åker vi på den första resan i detta projekt till Mukono i Uganda. Jag ingår i projektets styrgrupp. Styrgruppen ansvarar för att ge projektet rätt förutsättningar att lyckas nå sina mål och har dessutom egna mål att arbeta mot. Huvudmålet är att arbeta för att öka förtroendet och inflytandet mellan ungdomar och politiker. Styrgruppen består av tre politiker och en tjänsteman som är samordnare. Projektet ingår i biståndsverksamheten inom Sida.Vi är åter i Sverige fredagen den 24 november.


Läs mer om projektet och de som deltar på denna resa till Mukono på bloggen:


http://www.dagensvimmerby.se/bloggar/e/24/mukono-bloggen/

fredag 10 november 2017

Invånarpanel Vimmerby


Har Du kollat landstingets invånarpanel på webben? Ett sätt att nå många medborgare där man kan svara på frågor från landstinget och göra egna inspel. Jag tror det här är något vi kan ta efter också i Vimmerby kommun. Det ska vara lätt att komma i kontakt med oss och vi behöver många synpunkter från inte bara brukare och medarbetare utan också alla andra som vistas eller är i kontakt med kommunen.
Just nu sitter jag med ytterligare ett markförsäljningsavtal på Östra Ceos för underskrift framför mig. Vi säljer 11.600 kvadratmeter til ett pris av 2.262.000 kronor. Köpare är Eklunds Företagscenter i Södra Vi som jag välkomnar till etablering inom Ceos området. Nu är det hög tid för oss att komma fram med avfart från/till rv 23/34 till industriområde Krönsmon. Kommunen har anlitat projekteringsspecialister i ärendet för att skynda på. I veckan har vi också sålt Ulveberg som nu blir en fin gård för de nya ägarna.
Nästa vecka, på onsdag, reser jag tillsammans med styrgrupp och ungdomar till Mukono i Uganda. Det hela började för drygt 10 år sedan när initiativ togs till ett kommunalt partnerskap mellan Mukono municipality och Vimmerby kommun genom att dåvarande kommunalråd Carl-Axel Centerstig och dåvarande Mayor of Mukono Johnson S. Muyanja undertecknade ett s.k agreement mellan de två kommunerna. I grunden är det ett Sida initiativ att främja demokratisk utveckling i utsatta länder och därför finansieras Vimmerbys medverkan fullt ut med biståndsmedel efter godkänd projektplan.  Sedan dess har ett flertal ungdomar och vuxna träffats för samtal och erfarenhetsutbyten rörande barn – och ungdomars demokratiska, kulturella och etiska rättigheter samtidigt som uppbyggnaden av ett ungdomscenter i Mukono påbörjats och utveckling av allaktivitetshuset Fabriken i Vimmerby fortsatt. Jag ser fram mot att medverka i denna viktiga demokrati process.
Jag önskar alla läsare kommande bra veckor och jag återkommer den  1 december med min blogg.
 
 
 

 

torsdag 2 november 2017

Ett tryggare Vimmerby nu


Vi måste få stopp på inbrott, stölder, rån och överfall. Det är något jag kommer att prioritera i närtid. Jag vill att vi omgående ökar upp gatubelysningen så att alla lampor är tända hela den mörka delen av dygnet, och det ska gälla all kommunal belysning i alla kommunens orter. För att förekomma missförstånd så finns också belysning som Trafikverket ansvarar för, liksom många privata belysningar. Det finns mycket mer att göra men det mesta är en fråga för Regering och Riksdag. Vi moderater agerar kraftfullt för ökade resurser till polis och rättsväsende.

Till trygghet hör också väl fungerande kommunikationer som består av infrastruktur och trafik. Under onsdagen den 1 november samlades ett stort antal förtroendevalda, experter, intressenter, företagare samt landshövdingarna i Östergötlands län Elizabeth Nilsson och Kalmar län Thomas Carlzon i Linköping för en seminariedag att lyfta fram Stångådals- och Tjustbanorna. Här finns utan tvivel stora vinster att göra för näringsliv, universitetsutbildning, besöksnäring och sjukvård. Tyvärr har Trafikverket inte föreslagit en enda krona till dessa banor i förslaget till trafikplan 2020-2028 som nu är på remiss. Det här är ett andra område jag kommer att prioritera i närtid.