fredag 27 oktober 2017

Från 16% till 22%.


Från 16% till 22% är Moderaternas förändring i väljaropinionen på tre veckor sedan Ulf Kristersson blev ny partiordförande och partistämman beslutade om många viktiga inriktningar. Opinionssiffror är en flyktig vara men också en viktig indikator och ett kvitto på att man i det stora hela är, gör och vill det medborgarna uppfattar rätt.

Moderaternas partistämma beslutade bland annat:                              
att ta ansvar för ekonomin genom att bekämpa skattefusk och bidragsfusk liksom att de offentliga välfärdssektorn ska vara effektiv,  
att utveckla och förstärka arbetslinjen för fler jobb och fler i arbete,      
att hela Sverige ska leva genom växande företag och starkare transportsystem,                                                                                   
att höja kvalitetskraven inom utbildningssystemet på alla nivåer,          
att trygghet är ledstjärna inom vård, omsorg, rättsväsende och försvar,
att ett hållbart Sverige ska genomsyra politik och beslut.


Under veckan har jag deltagit i flera möten såsom Kommunfullmäktige, inbjudan från Svenskt Näringsliv, Almi och Företagarna samt Styrelsemöte med Regionförbundet.

Viktig information från dessa möten är att strategin om gemensam attraktionskraft för hela Vimmerby kommun enigt antogs (finns på kommunens webbplats), att Vimmerby förbättrat sig på många punkter ur företagarnas perspektiv sedan föregående år, men mycket finns ännu att göra. Att arbetet med att få till en gemensam länsorganisation från 2019 för utveckling, kultur, kollektivtrafik sjukvård osv löper på i en positiv anda.  


Natten mellan lördag och söndag vrider vi tillbaka klockan en timma när sommartiden upphör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar