fredag 22 september 2017

Vi höjer Vimmerbys attraktionskraft


I går kväll (torsdag 21/9) samlades närmare 200 personer för att delta i seminarier och information om Vimmerbys situation, utvecklingsmöjligheter och förbättrad medborgardialog..
Karin Andersson, strategikonsult från Kairos Future, föreläste om kvällens tema – Attraktiva och hållbara livsmiljöer – och hur allt hänger ihop i ett attraktionsbyggande. Vi fick även till oss att Vimmerby är ur ett positivt perspektiv en komplex kommun som både är en arbetar- och boendekommun med mycket företagare och med många besökare. Detta ger oss utmaningar men främst stora möjligheter för att växa.
Vi fick lyssna på nyinflyttade unga från Belgien och USA och varför de valt att bosätta sig i Vimmerby kommun.
Vi kopplade ihop Karins föreläsning med att ställa frågor kring attraktiva och hållbara livsmiljöer där alla deltagare via ”Mentimeter” kunde ge sina svar som vi tar med oss vidare i processen.
Vimmerby är av Tillväxtverket en av tio utvalda kommuner som får projektstöd för genomförandet av denna utvecklingsstrategi och vi hade därför besök från Tillväxtverket under eftermiddagen och kvällen.
För alla er som inte fick möjlighet att vara där kan vi informera om att utkastet till den Sociala Lokala Utvecklings Strategin (SLUS) finns att läsa här: http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/starkt-lokal-attraktionskraft/
Det är planerat för att kommunfullmäktige ska ta beslut om SLUS i oktober. Utifrån det kommer vi att börja arbeta med implementering i kommunen, näringsliv, föreningsliv och i nätverken som finns i flera av kommunens mindre orter för att skapa utveckling i hela kommunen.
Två filmer som beskriver andan i projekt SLUS finns nu på Facebook och fler kommer. Gå gärna in och titta och ha synpunkter.
Vi kommer att hålla kontakten med er och informera om vad som händer i processen framöver. Förhoppningsvis kommer vi att ha ett nytt strategiskt möte tidigt nästa vår.
 
 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar