fredag 29 september 2017

Mera pengar?


För mig är att ta ansvar att hushålla med resurser och prioritera efter högst samhälls- och medborgarnytta, eller som man uttrycker det i näringslivet kundnytta.  

Just nu är det en stor aptit på att kommunen ska utföra tjänster som ligger utanför vårt kärnuppdrag liksom investera i idrotts- och fritidsanläggningar. Jag menar att vi måste prioritera boende, näringslivsutveckling och infrastruktur. Kakan måste bakas först innan den kan konsumeras. Vi har stort fokus på detaljplaner för att åstadkomma byggnation och sedan måste kommunen investera i gator, vatten, avlopp, fjärrvärme med mera. En infart till Krönsmon från rv 23/34 är av högsta vikt och självklart en robust järnväg och tågtrafik till Linköping.

Kommunen får allt bättre ekonomi men vi har stora utmaningar framför oss. Vi ser en ökning av fler än 100 barn i grundskolan inom fem år, vi ser att de äldre blir allt fler och behöver omsorg. Förskolan är redan så ansträngd att vi i veckan har beslutat att det måste tillföras mer resurser som helt går till pedagogtjänster. En ny förskola kommer att byggas i Skyttehagsområdet och planeringen är i full gång med en stor kompetensbredd representerade.

Fiberfrågan är åter högst aktuell i och med att Telia bestämt sig för att i närtid klippa bort stor del av sitt nuvarande landsbygdsnät. Även vårt bostadsbolag vill och ska tillhandahålla fiber till sina hyresgäster och kommunens både skola och äldreomsorg står inför omfattande digitaliseringar.

Men vi har inte möjlighet att göra allt på en gång utan det är en sammanvägning och bedömning av samhälls- och medborgarnytta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar