fredag 25 augusti 2017

Blomstrande näringsliv


Nu har vi snart nyetableringar på hela Ceos industriområde. För några år sedan var det många som tvivlade på kommunens satsningar som nu visar sig vara mycket lyckat och rekordsnabbt fyllts. Vi snabbar nu på planeringen för en ny infart till Krönsmon, uppe på krönet av RV 23/34 där vi idag har en mindre infart till kommunens bergtäkt för att möta, vad vi tror snart kan komma, den första etableringen på detta industriområde. Samtidigt ändrar vi detaljplanen för del av Krönsmon, mot riksvägen, för att tillåta också handel och kontor.

Ett önskescenario vore att all bilhandel i Vimmerby etablerades på Krönsmon i vackra anläggningar mot riksvägen. Vi skulle då få många utmärkta fastigheter för annan handel eller verksamhet frigjorda i staden. Visst, flera handlare har nyinvesterat men dessa fastigheter betingar säkert ett bra värde för en ny ägare eller hyresgäst. 

Nästan varje dag är det positiva nyheter från företag i kommunen. Storebrolyan levererar sitt första hus och tror på en kraftig ökning de närmaste åren. Önskemål om ändrad detaljplan i sydöstra industriområdesplanen intill Arla för möjliggörande av handel. AB Timber Djursdala förvärvar och startar upp verksamhet i Djursdala. Ljunghälls fortsätter att anställa i Södra Vi.

Att vi har haft en mycket bra säsong för besöksnäringen vittnar många aktörer om och det är många tyska besökare i Vimmerby.

Fantastiskt

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar