torsdag 31 augusti 2017

Ekonomisk disciplin.


I kommunen kallar vi det att hålla sig inom budget. I debatten och hos vissa politiker verkar det som det finns något ”ovan där” som bara fyller på med resurser. Så är det inte! Vi har en inkomst att hålla oss inom, även om vi har det mycket säkrare att få en inkomst till kommunen än i ett företag där leveransen och prestationen är det enda som ger inkomsten.

Hur har vi då fördelat resurserna i kommunen de senaste fyra åren? Jo för de två största och för välfärden viktigaste områdena har vi gjort så här:

Barn- och Utbildning som omfattar barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolecenter och ytterligare mindre utbildningsområden tilldelades 2014 279,8 mnkr och föreslås för 2018 få 316,2 mnkr. En satsning med 36,4 mnkr eller 13%.Trots denna satsning är det trångt i förskolor och skolor på många platser medan klassrum står tomma i vissa skolor.

Social- och omsorg som omfattar omsorg om äldre, funktionshindrade och andra grupper liksom individ- och familjestöd och andra sociala insatser inom tex flyktingmottagande tilldelades 2014 275,9 mnkr och föreslås för 2018 få 343,2 mnkr. En kraftfull satsning med 67,3 mnkr eller hela 24%. En del av satsningen är justering för underskott 2014 och mycket beror på ökat antal äldre och högre kvalité i omsorgen.

Det sätt kommunen kan skapa ökad välfärd, tillväxt och nya satsningar på är att människor trivs i vår kommun och vill bosätta sig här samt att prioritera och välja ut de områden vi vill satsa på. Bostads- och industritomter eller gator och vägar? Förskolor, grundskolor, gymnasium eller förskollärare, specialpedagoger, rektorer och chefer? Äldreboenden eller omsorgspersonal? Många små och utspridda enheter eller större välorganiserade och effektiva enheter?
Listan över områden att välja bland och prioritera är hur lång som helst, det gäller att göra rätt och så att så många som möjligt får så bra som möjligt – men det räcker inte till allt och alla!

fredag 25 augusti 2017

Blomstrande näringsliv


Nu har vi snart nyetableringar på hela Ceos industriområde. För några år sedan var det många som tvivlade på kommunens satsningar som nu visar sig vara mycket lyckat och rekordsnabbt fyllts. Vi snabbar nu på planeringen för en ny infart till Krönsmon, uppe på krönet av RV 23/34 där vi idag har en mindre infart till kommunens bergtäkt för att möta, vad vi tror snart kan komma, den första etableringen på detta industriområde. Samtidigt ändrar vi detaljplanen för del av Krönsmon, mot riksvägen, för att tillåta också handel och kontor.

Ett önskescenario vore att all bilhandel i Vimmerby etablerades på Krönsmon i vackra anläggningar mot riksvägen. Vi skulle då få många utmärkta fastigheter för annan handel eller verksamhet frigjorda i staden. Visst, flera handlare har nyinvesterat men dessa fastigheter betingar säkert ett bra värde för en ny ägare eller hyresgäst. 

Nästan varje dag är det positiva nyheter från företag i kommunen. Storebrolyan levererar sitt första hus och tror på en kraftig ökning de närmaste åren. Önskemål om ändrad detaljplan i sydöstra industriområdesplanen intill Arla för möjliggörande av handel. AB Timber Djursdala förvärvar och startar upp verksamhet i Djursdala. Ljunghälls fortsätter att anställa i Södra Vi.

Att vi har haft en mycket bra säsong för besöksnäringen vittnar många aktörer om och det är många tyska besökare i Vimmerby.

Fantastiskt

 

 

 

fredag 18 augusti 2017

Rivstart med många händelser.Först vill jag gratulera Ingela (Nilsson Nachtweij) som ser ut att nå en plats på centerns valsedel där hon kan bli riksdagsledamot. Visst, det är ju lite väg dit och också ett val för att det ska bli verklighet, men det vore bra för Vimmerby och nordvästra Kalmar län att få en riksdagsledamot med god kännedom om vår verklighet.
Själv sitter jag i nomineringskommittén för moderaternas riksdagsvalsedel för Kalmar län. Anmälningstiden för kandidater har gått ut och nu pågår en gedigen utvärdering av kandidaterna. Det finns kandidater från hela länet men vi väljer inte att offentligt presentera några namn förrän efter en stämma där alla föreningar har ombud och rangordnar de av nomineringskommittén utvalda tio toppkandidaterna till valsedeln.
I veckan har vi haft möten med landshövdingen, företagarna och Vimmerby Miljö- och Energi. Jag har själv mött riksdagsledamoten och förre arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson (m) på Astrid Lindgrens Värld och också varit med vid invigningen av det nya gruppboendet Gårdsstigen som blir fantastiskt bra för de boende och personalen.