fredag 2 juni 2017

Framgångsrika Vimmerby


Försäljning av två industritomter på Ceos har i veckan passerat kommunstyrelsen för att slutligt beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Vi får allt fler signaler om att det går bra i många av företagen i Vimmerby. Turistsäsongen har börjat starkt och Astrid Lindgrens Värld har nytt besöksrekord för maj månad. Även Näs har haft många besökare.

Det händer och är mycket positivt i Vimmerby just nu. Inom kommunen har vi allt bättre situation även om många medarbetare har tunga arbetsuppgifter inom barnomsorg, äldreomsorg och skola. Också flera serviceenheter som städ och kost har det ansträngt. Tyvärr är det också saker som inte fungerar helt friktionsfritt och det är tråkigt att det ska vara i media och publika utspel som blir arena för detta. Det är problematiskt när tyckande utan vetskap om insikt blir till sanningar.

Exempelvis ondgjorde sig ledaskribenten i LV om hur illa han tycker pelarneborna bemötts om framtiden för Pelarne skola.

Pelarnebygden, liksom alla bygder i Vimmerby kommun, har sin tjusning med dess engagerade medborgare. Så har tex de olika byalag som energiskt och framgångsrikt förmått få fiber all anledning vara stolta.

Det är just det egna engagemanget, de sociala nätverken, medverkan från alla krafter som är framgångsreceptet, just det vi skapar med samverkan SLUS (Social Lokal Utvecklings Strategi). Läs gärna mer på kommunens hemsida vimmerby.se.

Verkligheten är dock att kommunen inte längre behöver någon byggnad i Pelarne. Det finns inte förutsättning att bedriva någon kommunal verksamhet som håller de kvalitetsmått vi vill erbjuda och alla har rätt att kräva.

Låt alla goda krafter medverka till en positiv förändring där en ny ägare till skolbyggnaden kan fylla den med aktiviteter och verksamhet som gagnar bygden och en välmående kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar