fredag 9 juni 2017

Äntligen fiber


I går fick jag erbjudande från Zitius i samverkan med Anen-Yxern fiberförening att ansluta mig till fiber hemma i Toverum. Tack alla ni så starkt engagerade i Anen-Yxern fiberförening och byalag för ert fina arbete med att få till stånd så många intresserade användare. Det medverkade till att Jordbruksverket/länsstyrelsen beviljade stöd för fiberinvestering i området som resulterat i en överenskommelse med en extern entreprenör som nu erbjuder fiber ända in i husen till en rimlig kostnad.

Vimmerby kommun har inte haft möjligheten att fullfölja de förhoppningar om en kraftfull fiberutbyggnad i hela kommunen vi startade upp 2013. Därför är det extra glädjande att de initiativ som tagits på flera håll i kommunen nu kan realiseras i byggande av fiber. Det är på detta positiva vis där kommunen inte kan stötta med ekonomiska resurser utan erbjuda engagemang och god vilja för andra lösningar vi når framgång.

Vi ska också få ordning och reda för alla er som redan har eller väntar på fiber i de redan byggda byalagsområdena liksom i Vimmerby stad. Från förste juli kommer Vimmerby Energi och Miljö vara kontaktpart för er där Christer Sjöstedt nyanställts som fibersamordnare.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar