onsdag 24 maj 2017

Ute och cyklar


har jag just varit när jag som första trafikant cyklade in på Kyrkogårdsgatan från Sevedegatan mot Storgatan. Som kan läsas på vår hemsida och i ortens tidningar är detta ett steg i att förenkla trafiklösningarna i Vimmerby stad till glädje för boende, handel och besökare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning ställde sig enigt bakom det förslag till ekonomiska ramar för de viktiga verksamheterna skola, omsorg och kommunledning som majoriteten presenterade veckan innan. Det är viktigt och en stark signal för det kommande detaljbudgetarbetet att kommunens stora partier står bakom en ansvarsfull och välfärdssyftande politik. Trots att önskemålen var långt större än budgetberedningen förmår medge, är ändå beslutsamheten stor i förvaltningar och nämnder att lägga budgetar inom ramar. Men jag vill ändå säga att det kommer att innebära både kännbara och märkbara förändringar inom många områden.

Fiber i Vimmerby går nu in i ett nytt skede när gamla Vimmerby fiber har slutredovisats för kommunstyrelsen och Vimmerby Energi och Miljö AB tar över och förstärker med bemanning servicen mot allmänhet och näringsliv. Det är också mycket positivt att fiberbyalaget Anen-Yxern beviljats ett investeringsstöd för att nå ca 400 användare i delarna Locknevi, stor del av Frödinge socken. Sedan tidigare har föreningen Sevede norra fått ta över kommunens beviljade bidrag för fiberinvestering i detta område. Investeringarna kommer helt att ske av privat aktör utan någon som helst kommunal inblandning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar