fredag 12 maj 2017

Hur blir vi ännu mer attraktiva


var temat för eftermiddagen i går torsdag då ett trettiotal aktörer inom besöksnäringen från Hultsfred, Eksjö och Vimmerby kommuner var samlade till föredrag och workshop på temat. Mycket givande eftermiddag med verklighetsbilder från synnerligen udda och unika besöksmål som just genom sin unikitet i vardagen blivit attraktiva besöksmål. Det den inhemska befolkningen ser som negativt blir för besökaren en speciell upplevelse. Intressanta tankar kring alla våra naturmöjligheter med tex stora gamla träd, skogar sjöar och för många vild och trollsk natur. Bara att beskåda en stjärnhimmel på en tyst plats är unikt för mer än halva jordens befolkning som lever i städer. Den hotande och pågående urbaniseringen ger en möjlighet att allt mer kunna visa upp en vacker och fri natur där människor en gång bott.

På måndag har jag två viktiga möten. Det första är en dialog om företagande i länet på inbjudan av LRF, Företagarna och Svenskt Näringsliv. Vi vet alla att näringslivet är ryggraden och förutsättningen för samhällets utveckling och motorn för att skapa välstånd.

Det andra är en diskussion som Regionförbundet bjudit in till om resursfördelningen inom länet i den regionala transportplanen 2018-2029. En oerhört viktig dialog där resurserna måste allokeras så att vi får ut bästa länsnytta och där många gånger satsningar bör ske utanför vår kommun. Exempelvis är Stångådalsbanan utomordentligt viktig för vår framtida utveckling men också möjligheten att nå regioncentra som Jönköping och Växjö eller internationella noder som Skavsta/Nyköping och Kastrup/Köpenhamn. I det kommunala perspektivet, men som också gynnar länets utveckling, är avfart industriområde Krönsmon och Astrid Lindgrens värld en viktig prioritering.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar