fredag 24 mars 2017

Vatten, bara vanligt vatten


Förra veckan var jag inbjuden till ett inspirationsseminarium om resursen vatten i Kalmar. Man får sig en rejäl tankeställare när Linnéuniversitetets prorektor Catherine Legrand uppmanar till slutna vattensystem. Tänk bara på att man klarar det i en rymdstation att under många månader varken tillföra eller spilla bort en droppe vatten! Varför kan vi inte göra likadant på jorden?

Här i Vimmerby behöver vi väl inte bry oss, vi har ju gott om vatten. Riktigt så gott om har vi inte utan att vi måste tänka på att hushålla. Alla våra tre stora livsmedelsindustrier växer och utvecklas varvid behovet av vatten i produkter och till rengöring ökar kraftigt. Jättebra, men den vattenförsörjningsplan som är under framtagande blir allt mer väsentlig.

Den förstudie som nu håller på att tas fram om sjön Yxerns framtida vattenhushållning är också mycket viktig för kommunen. Olika intressen ska samsas om en resurs som är viktig för nya boendemiljöer i sjönära läge, för produktion av elkraft, för försörjning inom jord-, skogs- och besöksnäringar, för rekreation och fritid samt för natur, växt- och djurliv.

Det fattas regn. Det är oroande för grundvatten, sjöar och vattendrag liksom växtligheten att det inte kommer någon nämnvärd nederbörd. Jag vill uppmana alla att redan nu tänka på att det kan bli stor vattenbrist fram i sommar.

Det blir en solig och fin helg. Dags att ta fram trädgårdsmöblerna och sätta på våffeljärnen. På lördag kväll släcker vi ned för att uppmärksamma WWF Earth Hour. Senare på natten ställer vi fram klockan en timme för att möta sommartiden på söndag morgon.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar