fredag 31 mars 2017

Nödrop från Astrid Lindgrens Värld


Veckan inleddes med överläggningar om bostäder i Vimmerby stad och avslutas med ett nödrop från Astrid Lindgrens Värld som med ljus och lykta söker bostad för 30 medarbetare till sommaren. Eller till nöds, var kan man placera bostadspaviljonger? Har Du någon idé, maila Jocke Johansson på Astrid Lindgrens Värld  jocke.johansson@astridlindgrensvarld.se Vi kommer på måndag i det dialogmöte vi har inom samhällsbyggnad att djupdyka i vad vi från kommunen kan göra.

Bostadsfrågan är mycket viktig för kommunens framtid. Vi har många som söker bostad och vi måste alla hjälpas åt att söka lösningar så fler kan bo i Vimmerby kommun. Jag vet att flera kommuner är i samma situation som Vimmerby men vi har många goda förutsättningar för fler invånare i kommunen. Visst har vi just nu trångt i förskolorna, och så kommer det att bli i skolorna inom några år också. Men vi prioriterar detta mycket högt. Detaljplan för en ny förskola är beställd och majoriteten planerar för byggnation av en ny grundskola som får ersätta den nuvarande Astrid Lindgren skolan och fylla ett ökat behov av skollokaler. Vi vill ha en bred dialog om hur en ny skola ska utformas och kommer att bjuda in både framtidsforskare, utbildningsexpertis och byggare i dialogen. Var ska då en ny skola placeras? En fråga som har lite tid på sig att lösa. De överläggningar som pågår med kyrkan om mark norr om kohagen mot Krön kan ge ny mark att bygga på. Eller gärna någon privat aktör som både vill bygga och driva en skola i Vimmerby.

I dag, fredag 31 mars, har vi överlämnat Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs från kommunen till Astrid Lindgrens Värld. Ett överlämnande i stor optimism från alla parter som lovar gott för framtiden. Fastigheter, byggnader och mark går successivt över till Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. I morgon öppnar Näs för säsongen med tal av bland andra Nils Nyman och Jocke Johansson. Det ska bli mycket spännande att höra om de planer som nu finns för Näs.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar