fredag 3 mars 2017

Ett framtidsbeslut för Näs och hela Vimmerby


Först vill jag beklaga den röriga sifferuppställning det blev i förra veckans inlägg över uteblivna järnvägssatsningar. Jag vågar inte göra att nytt försök eftersom kopieringar mellan olika program ”får sitt eget liv”. Vill du ha uppställningen så maila mig så skickar jag den.


I måndags hade vi årets andra kommunfullmäktige sammanträde och där fattades beslut att godkänna de tolv avtalen som ingåtts angående Näs framtid. Huvuddragen i uppgörelsen är:

All egendom vid Näs, förutom Barndomshemmet som ägs av tre av Astrid Lindgrens syskonbarn samt boksamlingar och enklare inventarier, överlåts till Insamlingsstiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Stiftelsen är ideell och har stiftats av Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens värld gemensamt. Vimmerby kommun överlåter också den öppna mark i Kohagsområdet som tidigare utlovats Astrid Lindgren att den inte ska exploateras, till stiftelsen. Dessa överlåtelser ger en garanti för att Näs och Kohagen förblir egendom bevarat i syfte att främja framtida Astrid Lindgren miljöer.

Vimmerby kommunkoncern överlåter hela bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB till Astrid Lindgrens Värld för 1 kr med en förskotterad underskottstäckning om 3 mnkr för år 2017. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs har en låneförpliktelse om 14,5 mnkr som Vimmerby kommunkoncern befrias från. Kommunen får styrelseplats i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens värld och kommer därmed att medverka i den framtida utvecklingen.

Avsikten är också att en fortsatt gemensam kulturutveckling av Näs mellan kommunen och Astrid Lindgrens värld ska ske, där nu tack vare den här uppgörelsen möjlighet öppnas för regionala och statliga ekonomiska stöd.

Jag är övertygad om att denna uppgörelse kommer att få stor betydelse för en framtida positiv utveckling av Näs och hela Vimmerby kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar