fredag 3 februari 2017

Vilken härlig vecka det varit

Media har varit full av nyheter om framgångsrikt företagande i vår och grann-kommunerna. Det är bara att gratulera våra större företag Ljunghäll, V-Tab, BoKlok, Åbro och Arla som har framgångar och växer i Vimmerby kommun. I grannkom-munerna läser vi glada nyheter om bland andra Hjältevadshus och Leiab.Vi har också läst om Alva Svensson från Rumskulla som når strålande resultat i bågskytte i unga år – vad kan inte detta bli i framtiden. Grattis Alva.

I måndags hade kommunfullmäktige årets första sammanträde där vi bland annat fick information om Campus Vimmerby av chefen Marie-Louise Johansson. Möjligheten till högskoleutbildningar på distans som kan fås i Vimmerby är en viktig tillgång för framtiden. Vi antog en nyupprättad Risk- och sårbarhetsanalys för Vimmerby kommun. Analysen som är på 45 sidor med en vacker vy över Tuna Gård på framsidan, finns i sin helhet att hitta på kommunenens hemsida. Sök på KF handlingarna 170130.

Itsam direktionsmöte och KSAU i tisdags. Ny förbundsdirektör ska rekryteras till Itsam. Beredning av ärenden som kommer till kommunstyrelsen nu på tisdag. Kommande tisdags ärendelista för kommunstyrelsen finns på kommunens hemsida.

Onsdag kväll landsbygdsråd. Det är verkligen trevligt att få del av den entusiasm och drivkraft som finns i våra kommundelar i frågan om utbyggnad av bredband. Jag är imponerad över alla eldsjälars ideella insatser, som tex att man i den nybildade fiberföreningen Anen-Yxern på kort tid mobiliserat och får mer än 90% av alla boende att visa positivt intresse för bredbandsanslutning. Vi får hoppas staten nu lever upp till sina löften om mer pengar till detta ändamål.

I dag har vi haft en intressant förmiddag med seminarium och grupparbeten om att stärka Vimmerby kommuns attraktionskraft genom socialt kapital. Chefer i kommunen och de kommunala bolagen har tillsammans med kommunstyrelsen deltagit. Det handlar mycket om att skapa en vi-anda med tillit, respekt, förtroende och att själv bidra med engagemang och positivt förhållningssätt.

Nästa vecka samlas cirka 200 nyckelpersoner till ett strategimöte för att i olika forum medverka till att stärka vår gemensamma attraktionskraft.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar