fredag 24 februari 2017

Mer järnväg och bostäder
Så här såg Trafikverkets egen prioritering av de ”försvunna” 304,7 miljoner kronor ut som avsåg Regeringens glesbygdssatsning:

Objekt            mkr, år           2016       2017      2018      2019    totalt                   Spårbyte Hultsfred-Berga     30,0       10,0        79,0       78,4    197,4                  Opphem mosse, föstärkning    3,0       13,0                                  16,0                    Kisaån, byte broöverbyggnad  0,3         4,7                                    5,0                         Silverån, byte broöverb.           0,3         7,7                                    8,0                     Kinda Kanal, byte broöverb.    0,4         7,6                                    8,0                  Brokind banförstärkning          0,5         4,3                                    4,8                   Stångån upprustning                 3,0                                                  3,0                Spårbyte Linköping-Hjulsbro   8,0       25,0                                  33,0         Betongsliprar vissa bandelar   29,5                                                29,5

Summa                                       75,0      72,3      79,0       78,4    304,7

Det är klart man blir upprörd när ett villkor för Vimmerbys, och hela norra Kalmar läns liksom södra Östergötlands framtid ligger i en utomordentlig infrastruktur. Dessa 304,7 mkr har Trafikverket lagt på andra banor. Vägar är jätteviktigt. Men när Trafikverket aviserar att hela riksvägnätet i en stor omkrets runt Vimmerby, som inte är mittseparerat, ska få 80 km/tim som högsta tillåtna hastighet då KRÄVS en anständig järnväg som  kan trafikeras i 160 km/tim. Då blir vi en integrerad del i en region som kan erbjuda gemensam variationsrik arbetsmarknad, universitet och högklassig specialistsjukvård liksom ett rikt kulturutbud. Vårt erbjudande är fantastiska boende- och rekreationsmiljöer och arbetstillfällen i en välmående och växande industri. Så vill jag att vi ges förutsättning att utvecklas.

I veckan har boendefrågan kommit i medias fokus. För mig har den alltid varit i fokus. Ett samhälle utvecklas av de som bor och verkar där, det är dom som skapar och tryggar välfärden tillsammans med näringsliv, föreningsliv och alla resurser vi förfogar över. Vi behöver fler bostäder och därför beslutades i måndags att bilda en bostadsstrategigrupp för at ta ett helhetsgrepp om bostadsförsörjning, tomter, planer osv. Främst i Vimmerby stad, men också i hela kommunen. Vimarhem ska delta i gruppen. Vi har flera heta kontakter med privata byggföretag som är intresserade att investera i Vimmerby. Jag tror det är den snabbaste vägen att få nybyggnation. En bostadsförsörjningsplan för kommunen är sedan i höstas under framtagande och planeras redovisas för antagande till kommunstyrelsen i april.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar