lördag 7 januari 2017

En kort vecka men ändå händelserik


Måndag möte med samhällsbyggnadsavdelningen där frågor om pågående detaljplaner, bostadsbyggande, mark och fastighetsfrågor togs upp. Det är en hel del på gång i Vimmerby men mycket tar behövlig tid.

Onsdag möte om vårt internationella samarbete med staden Mukono i Uganda. Kommunen får statliga pengar genom SIDA för medverkan i demokrati-uppbyggnad. Även deltagare från länsbiblioteket i Kalmar och Kinda kommun medverkade och berättade om sina pågående projekt i Uganda och Kenya.

I onsdags presenterades landsbygdskommitténs slutbetänkande om en sammanhållen landsbygdsutveckling. Av det jag tagit del av ser jag att många förslag riktas mot norrländska glesbygdskommuner och större regionstäder som kan bli föremål för utlokalisering. Jag ser hellre att man försöker behålla den statliga samhällsservice som arbetsförmedling, försäkringskassa och många andra funktioner som hela tiden försvinner från landsbygden. En av de mest centrala områdena är infrastruktur och här anges ambitioner utan några medel. Det är bra att hela Sverige ska digitaliseras, men börja med att stoppa Telia från att riva de befintliga kopparnäten innan det nya är på plasts. Se till att vi får tillbaka ett postväsende som går att lita på och framförallt måste det finnas förutsättningar att effektivt transportera människor och gods på vägar och järnvägar också i norra Kalmar län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar