lördag 28 januari 2017

2000 i lön och 12 timmar arbetspass


är verkligheten i General Motors och andra bilfabrikanters fabriker i Mexico rapporteras i lunchekot. Då är arbetsvillkoren verkligen goda i Sveriges kommuner. Man blir förvånad över hur en del partier populistiskt ena dagen föreslår att alla jobb ska vara heltid, dvs ett sextimmars jobb (75%) är ett gissel. Nästa dag går man lika populistiskt ut med att föreslå sextimmars arbetsdag med bibehållen lön. Var finns realismen i ett sådant förslag? Var finns de mer än 300 nya medarbetarna som behövs och var finns de ca 150 miljoner kronorna som skulle bli den årliga kostnadsökningen? Antingen ryker varannan skola, försämras äldreomsorgen kraftigt och förlängs kommunala handläggningstider till flera år eller så höjs kommunalskatten med ca 8 kronor. Jag tar mig för pannan.

Jag var igår i Västervik och fick då klart för mig hur viktigt hemspråkskunskap är för att alla nyanlända ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap. Självklart är det viktigt att lära sig svenska, men att ta in nya kunskaper med svåra termer på ett språk man inte förstår är inte möjligt, därför måste skolan också undervisa på hemspråket för bästa möjliga lärande. Något parti tycker hemkunskapsundervisning ska läggas ner.

I dag har jag varit på ett gemensamt möte inom Rotary där vi fick inblick i projekt som genomförts med stöd från arbetsförmedling, länsstyrelse och andra intressenter i Linköping/Norrköping och även Kalmar, för att som mentorer medverka till att nyanlända med goda arbetsförutsättningar snabbt får kontakt in i arbetslivet. Projektet har varit framgångsrikt och jag hoppas att Vimmerbyklubbarna i samverkan med Hultsfredsklubben, som också var representerad, kan genomföra liknande projekt framöver.

Under veckan har vi med stora steg fört frågan om vårt egna organiserande av it frågor inom kommunen liksom framtiden för Näs framåt. Jag återkommer med mer information framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar