fredag 9 december 2016

Teknikcollege - Ekonomi - KSO rollen


I måndags högtidlighölls Teknikcollege Östra Småland 5 år och att vi certifierats för ytterligare 5 år. Firandet hölls i Oskarshamn och är en samverkan mellan gymnasierna i Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås och Oskarshamn. För att utbildningar ska få status Teknikcollege ska 10 olika kriterier vara uppfyllda såsom utrustning och samverkan med industrin. Syftet är att öka utbudet teknikinriktade utbildningar på gymnasienivå anpassade för industrin. Medverkande vid firandet var Hans Linnér VD Ljunghälls AB. Det bjöds på en särskilt komponerad Teknikcollege kaka.

 

Tisdag kommunstyrelsesammanträde med 32 ärenden på dagordningen. Flera av dem har rapporterats i lokal media men jag vill särskilt framhålla att ekonomiuppföljningen för oktober 2016 pekar mot ett överskott om närmare 20 mnkr för detta år. En bra siffra som uppfyller våra uppsatta mål. Men det krävs att vi kan hålla den här nivån även kommande år för återfå en god ekonomi.

 

Befolkningsstatistik per 1 november har just redovisats och kommunen ökar med över 200 personer. Det är glädjande men ger inte de 10 mnkr extra till kommunkassan som det verkar i artiklar, även av mina uttalanden, i media. Samtidigt som vi får denna positiva effekt av fler innevånare så sjunker skattekraften genom den stora immigrationen i hela landet så att rikets totala skatteinkomst per innevånare minskar. Vimmerby kommun får därför netto inte alls så stort tillskott som jag uttalat till media. Det blir positiv effekt men det är så många faktorer som inverkar i utjämningssystemen mellan kommunerna och staten att det inte går att förutse utfallet.

 

Idag har jag deltagit i en nätverksträff med kommunstyrelseordförande (KSO) kollegor i Östergötland där forskaren och docent Urban Strandberg från Förvaltningshögskolan i Göteborg presenterade resultat ur sin avhandling om KSO rollen. Intressant och lärorikt där jag bland annat tog med mig.

  • En svårighet att hantera är att tyckande får allt mer utrymme över kunskap.
  • I grunden är det leveransen som räknas, inte hur den kommit till.
  • Återför medborgardialogen in i partierna, ”runda” inte politiken.
  • Man måste orka fatta svåra beslut för att få demokratisk legitimitet.
  • Enligt lag ska kommunen tillvarata allmänintresset och det sammanfattas med att ha helhetssyn och långsiktighet.

 

1 kommentar: