fredag 23 december 2016

Näs, skola och kost


                                                

På måndagens kommunfullmäktigemöte rapporterade jag om hur utvecklingen av Näs går framåt. Sedan snart ett år ha vi haft överläggningar mellan kommunen, stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, och Astrid Lindgrens Värld. Den 27 juni beslutade kommunfullmäktige att ingå en avsiktsförklaring om att huvudansvaret av Näs övergår från kommunen till Astrid Lindgrens familj genom Astrid Lindgrens Värld. Under hösten har överläggningarna fortsatt med framtagande av nya detaljplaner och preciserande av avsiktsförklaringen i avtal. Målsättningen var att detta skulle vara avslutat till årsskiftet 2016/2017. Vi har fortsatt några punkter att klar ut så det troliga är nu att avtalen kommer att föras till kommunfullmäktige den 27 februari och att tillträden sker den 1 april 2017. Fullmäktige tog också beslut om att Vimmerby kommun förvaltnings AB får överföra de för 2017 överenskomna 3 mnkr i tillskott till dotterbolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB som driver all verksamhet på Näs, redan 2016. I ett möte med landstingets kulturnämnds presidie senare denna vecka bekräftades att Vimmerby genom kommun kan få ett årligt ekonomiskt stöd om 400 kkr för att utveckla en regional litterär nod på Näs utifrån Astrid Lindgrens författarskap.

Kommunfullmäktige antog efter omröstning avsiktsförklaringen att bygga en ny skola i stället för att renovera och lappa på nuvarande byggnad Astrid Lindgren skolan. Att bygga en ny modern skola utifrån dagens och morgondagens pedagogiska krav är naturligtvis mycket bättre än att hålla kvar undervisning i gamla lokaler. Vi får också möjlighet att placera skolan där vi ser att barnen kommer att bo, att skapa en flexibel byggnad som kan användas för flera ändamål och vi kan tillskapa en attraktiv stor tomt där skolan ligger idag i ett centrumnära läge.

Vi har i veckan också fått redovisad den kostutredning vi beställt. Ett verkligt bra underlag för fortsatt utveckling av vår kostverksamhet. Jag vill lyfta fram några aspekter som blir viktiga för oss i politiken. Först behöver vi en policy för vår kostverksamhet, vi behöver uttala hur vi vill ha kosten och lyfta fram olika inriktningar. Kosten måste också få en högre status och måste ses i ett större sammanhang där måltiden är en fråga också för social samvaro och pedagogik. Våra olika tillagningssätt måste balanseras bättre och en större gemensam syn där alla engagerar sig i den goda måltiden. Vi har alldeles för många kök i kommunen med många små enheter. Utredaren pekar ut små skolor och förskolor som exempel. Det finns ett stort behov av investeringar i Frödinge, Södra Vi och Storebro skolor. Rapporten kommer att behandlas politiskt i januari.

Avslutningsvis vill jag tillönska alla en Gud Jul och ett Gott Nytt år.

1 kommentar:

  1. Det var väl ändå så att avsiktsförklaringen om byggnation av ny skola återremitterades. Alltså inget beslut i den frågan i december månad. Rätt ska vara rätt.

    SvaraRadera