fredag 16 december 2016

Medborgarattityd och ny skola.


                                                

I veckan presenterade SCB den medborgarundersökning man gjort i Vimmerby kommun. Hela undersökningen och enkäten som skickades ut finns att läsa på www.vimmerby.se. Enkäten skickades till 1200 boende i Vimmerby kommun i åldrarna 18 – 84 år och 48% besvarade enkäten.

Enkäten är indelad i tre olika delar med varsitt helhetsbetyg. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Helhetsbetyget för Nöjd Region index, med frågor om kommunen som plats att bo och leva på, hamnade på 48. Godkänt men inte mer. Frågorna handlar om tillgång till; bra boende, universitetsutbildning, kommunikationer, butiker, fritidsaktiviteter och trygghet. Vimmerby har ett geografiskt läge med begränsat utbud som är svårt att påverka.  

Helhetsbetyget för Nöjd Medborgar index, med frågor om kommunens olika verksamheter, hamnade på 43. Frågorna här är utformade ”vad tror eller tycker du om…”. Det känns konstigt med sådana frågor som utgår från tyckande mer än erfarenhet. I de enkäter som vi själva gör riktade till de som nyttjar eller kommer i kontakt med kommunen får vi betydligt bättre betyg än denna enkät.

Helhetsbetyget för Nöjd Inflytande index, med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala verksamheter och beslut, hamnade på låga 29 som är samma svaga index som vid senaste mätningen 2013. Här måste vi bli mycket bättre och även om jag upplever en bättre dialog och stämning i politiken liksom i medborgardialogen så finns mycket kvar att göra. Tråkigt att oppositionsrådet anser att detta är majoritetens problem när frågorna är allmänt hållna och avser ”kommunens politiker”, alla utan undantag. Hur ska förtroendet förbättras när man inte ser sitt eget ansvar?

Majoriteten vill bygga en ny skola i Vimmerby.

1957 började rymdkapplöpningen med Sovjetiska farkoster först i rymden. Yrvaket USA togs på sängen och var på efterkälken i flera år. Strax efter den första bemannade rymdfärden gjorts av Jurij Gagarin den 12 april 1961 bestämde sig president John F Kennedy i maj för att det amerikanska rymdprogrammet ska före decenniets slut landsätta en man på månen. Kongressen var emot, omöjligt tyckte många, för dyrt tyckte andra. Men med bestämdhet, mod och övertygelse drev Kennedy och senare Nixon igenom rymdprogrammet som blev en succé. Den 20 juli 1969 satte Neil Armstrong sin fort på månen.

Om Kennedy givit vika eller om nejsägarna varit i majoritet eller om det blivit folkomröstning om månfärden? Kanske hade då ännu ingen varit på månen och alla de tekniska landvinningar inte minst inom data kanske aldrig blivit av.

Jag tror på framtiden och att det krävs både mod och ansvar för att gå in i den. Vimmerby behöver en ny skola.

 

1 kommentar:

  1. http://ingelann.blogspot.se/2016/12/vald.html

    Den 13 december skrev jag detta blogginlägg om medborgarunderssökningen och jag anser att vi alla måste arbeta hårt för att öka förtroendet för oss politiker och för demokratin i kommunen. Avsiktsförklaringen som alla partier skrev under i somras är ett viktigt steg i det arbetet.

    SvaraRadera