fredag 30 december 2016

Gott Nytt 2017


                                              

Jag ser fram mot 2017 som ett utvecklande och positivt år för Vimmerby, för hela Vimmerby med alla kommundelar och alla medborgare.

Det är min första ambition. Vi ska se Vimmerby kommun som en helhet där alla ska ha samma chans, men också möjlighet att själv få välja sitt liv. Kanske att bo på landet med alla dess fördelar eller att bo i en tätort med mer närhet till samhällsservice.

Men vi ska också bli mycket bättre på att lyssna in varandra, förstå varandras olika situation och ha respekt för olika beslut som måste fattas och inte alltid går min väg. En fungerande dialog måste bygga på insikt och viljan att se både för- och nackdelar. Att bara tycka, ha för dagen populära åsikter utan att behöva ta ansvar, leder inte framåt. Det blir bakåtsträvande om ”allt ska vara som förr”. Hade alla gjort precis som förr hade vi fortfarande varit kvar på stenåldern !

Vimmerbys ledord, Mod Ansvar Fantasi, är klokt framåtsträvande.

Vi behöver fortsatt jobba för en bra och sund ekonomi. Vi måste våga mer förändring av strukturer, göra kloka investeringar, betala tillbaka på våra stora lån. Jag hoppas också att vi snart inte har länets högsta kommunalskatt, inte genom att andra kommer i fatt oss utan genom att vi kan hushålla bättre i kommunen så medborgarna själva får behålla mer.

Återstående utmaningar som vi nu tar tag i är ordning och reda med Vimmerby Fiber, fler bostäder för om- och inflyttning, stärkt integrationsarbete tillsammans med föreningslivet och fortsatt kämpa för bättre vägar och järnvägar i vårt område.

Det finns många andra angelägna områden för kommunen som vi cirka 70 politiker och 1300 fantastiska medarbetare har att hantera för alla er medborgares bästa. Och vi vill alla göra vårt bästa så jag ser fram mot ett gott nytt år tillsammans med er alla.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar