fredag 2 december 2016

Budget 2017 och Diggiloo till Vimmerby


 

Vimmerby kommuns budget för 2017 är antagen. Vi ökar på utgifterna med ca 45 mnkr till 863,6 mnkr och intäkterna beräknas öka med ca 50 mnkr till 880,6 mnkr.

De huvudsakliga utgiftsökningarna är lönekostnader och fastighetskostnader (drift och underhåll). Barn och Utbildning liksom Social och omsorg har vardera fått tillskott om 7 mnkr. På intäktssidan är det befolkningsökning och från Regeringen tillskjutna välfärdspengar 2017 som är de stora förändringarna. Vi budgeterar ett nödvändigt överskott om 17 mnkr.

 

Varför är ett överskott nödvändigt? Jo kommunen behöver satsa på utveckling, ny teknik och samtidigt amortera skulder på stora investeringar. Resultatet skulle behöva vara ännu högre för att åter bli en välbalanserad kommun.

 

Vimmerby och alla Sveriges kommuner har stora utmaningar framför oss. Vi blir allt fler äldre som ska erbjudas en god service och omvårdnad. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och vi måste hänga med i till exempel digitala lösningar, miljö och hållbarhet liksom infrastruktur och kommunikationer. Vårt geografiska läge är problematiskt när staten i första hand gynnar storstäder, universitets och områden med redan hög tillväxt. Mycket kan vi själva påverka men inte vår geografi.

 

Vimmerby är ändå en väldigt gynnad kommun. Jag märker mer och mer den samsyn vi har från olika håll och att vi nu alltmer alla ser framåt för ett gemensamt Vimmerby. Vi måste komma ifrån särintressen och avund. Alla kan inte få allt, men alla kan få något och vi kan göra mycket tillsammans.

 

Ansvar mod och fantasi är kommunenens värdeord. Jag lägger till tillit och tolerans.

 

Diggiloo kommer till Vimmerby i sommar.

Denna sommar fick vi äran att bli huvudort för det aktade och respekterade KAK:s midnattssolsrallyt som också är hos oss åtminstone 2017 och 2018. Idag har vi fått klart att Diggiloo kommer att gästa Vimmerby på sin sommarturné. Det blir ett fantastiskt musik och underhållningsevenemang för hela familjen med Lasse Holm och artister. Se mer på kommunens hemsida och i media.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar