torsdag 17 november 2016

Viljan finns


I går kom beskedet om stora varsel vid OKG i grannkommunen Oskarshamn. Det är beklagligt att detta sker och kan komma att påverka arbetsmarknaden även i Vimmerby. Nu kommer avgång från anställningar att ske successivt men det kommer ändå att påverka många familjer på ett negativt sätt.

 

Tillväxtverket har haft erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner i programmet stärkt lokal utveckling där Vimmerby deltar, och jag har haft möjlighet träffa några av representanterna från andra kommuner. Det är ingen tvekan om att man dels tycker Vimmerbys gemensamma uppslutning i projektet med 17 personer från olika delar (geografiskt, näringar, föreningar, politik osv) i kommunen deltar och dels att det finns så mycket att ta vara på och förädla i kommunen, är imponerande.

 

Jag är glad över att mötet om Yxerns framtid blev konstruktivt och att det nu äntligen finns en vilja från alla parter att komma till rätta med den bedrövliga regleringen.

 

Tillsammans med andra möten och kontakter jag haft under veckan ser jag många positiva tecken för framtiden i hela Vimmerby kommun och det finns ett stort engagemang att föra Vimmerby framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar