torsdag 10 november 2016

Viktigt framtidsmöte i KS


Veckans kommunstyrelsesammanträde har mycket handlat om framtidssatsningar. Inledningsvis diskuterade vi de många stora investeringsprojekt som är angelägna och kommer att betyda högre medborgarnytta tillsammans med resurseffektivare utförande. Det är dock knepigt att med en begränsad egen plånbok och redan högt belånad kunna genomföra projekten. Därför blir prioritering ett att se vilka objekt såsom byggnation av fastigheter som kan göras av andra. Detta kräver dock att det finns byggklara tomter på bra lägen. Därför har det inletts överläggningar med kyrkan om markförvärv norr ut, utmed Krönvägen.

 

Det är också viktigt att kunna erbjuda näringslivet utveckling genom industrimark och infrastruktur. Industrimark finns att tillgå på Krönsmon, men också i Gullringen och Storebro. Men vi saknar infrastruktur på Krönsmon, gator, vägar, belysning, el, fiber med mera ska till för sådär 15 mnkr. Så snart vi har en industrietablering klar kommer denna byggnation att genomföras, annat får vänta. En avfart från rv 23/34 till industriområdet måste också byggas. En kortsiktig lösning kostar runt 5 mnkr och en långsiktig planfri infart som Trafikverket kräver kostar kanske fem gånger så mycket.

 

Andra viktiga beslut var att föreslå kommunfullmäktige

  • Att ansluta kommunen till ett säkert och digitaliserat med många andra kommuner gemensamt arkivsystem. Vimmerby får nu ett kontor i regionen med kanske tre anställda.
  • Att inrätta en samverkansfond där föreningslivet för särskilda projekt kommer att kunna söka medel.
  • Att upprusta plenisalen med hjälpmedel för hörselnedsatta och även förbättrad teknik för ledamöterna.
  •  Att till räddningstjänsten investera i en losstagningsutrustning för att kunna komma in i dagens fordon i nya material och konstruktioner.
  • Att investera i ett ledningsfordon för räddningstjänsten. En fråga om trygga och snabba insatser vid larm.

 

I dag torsdag kommer jag att avsluta veckan med att delta i kommunala pensionärsrådets sammanträde där frågor om budgeten 2017 och rapportering från kommunen lämnas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar