fredag 4 november 2016

Digitalisera - eller dö


Rubriken kommer från titeln på en nyligen utgiven bok av Jonas Hammarberg och Arash Gilan. Vi har också nyligen i kommunstyrelsen haft information och diskussion om bredbandsutbyggnad med Crister Mattsson, rådgivare vid forskningsinstitutet Acreo, Swedish ICT och officiell expert inom IT till EU kommissionen.

Det är ingen som helst tvekan om att fiberläggning och utbyggnad är en strategisk överlevnadsfråga för samhället och som ska ägas av samhället. Därför vill jag gå vidare med kommunenens fibersatsningar.

 

Det första är att förstå kraften i digitaliseringen och att den redan är över oss och att den som inte är med blir inte bara frånåkt utan avskuren.

 

Det andra är att ”få det att hända”, våga förändra, våga satsa. Det är som med all infrastruktur den är olönsam och onödig i början. Få användare och med överkapacitet.

 

Det tredje är att se digitaliseringen som en fortlöpande förändringsresa. Vi i Sverige ligger långt fram. Det finns skräckexempel i Europa, te x Tyskland, där ett enskilt företag i monopolsituation med kortsiktigt vinstintresse hejdar utvecklingen.

 

Vi satsar nu på fiber till Södra Industriområdet och i en andra etapp också Ceos industriområde. Vi beräknar första satsningen till ca 2,5 mnkr och att den till självkostnad kommer tillbaka via anslutningsavgifter för de ca 50 fastigheter det berör.

 

I går, torsdag, hade vi ett projektmöte med Itsam och förprojekteringen är snart klar så vi får ett underlag att ta till kommunfullmäktige för beslut och att sedan kunna erbjuda företagen i området fiber. Näringslivet är vår ryggrad och ska ha den allra bästa supporten från kommunen.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar