fredag 25 november 2016

Storregioner och lokal politik


Storregionfrågan är död, basuneras ut i media och av en besviken civilminister Ardalan Shekarabi. Ja på det sätt som Regeringen försökt forcera fram frågan ur ett uppifrånperspektiv är den död. Jag beklagar detta och det skapar stor osäkerhet. Att samordna demokrati och resurser inom många allt mer högspecialiserade områden, inte minst sjukvården, kommer att krävas. Men det kräver förberedelse och planering. Vi ser till exempel hur illa den framhastade omorganisationen av polisen i storregioner fungerat.

 

Vi och alla andra som lever och verkar runt om i Sverige utanför storstadsområdena måste få en bättre behandling av stat och myndigheter. I onsdags deltog jag i en konferens arrangerad av länsstyrelsen om bostäder för alla. Det är alldeles uppenbart att regler och bestämmelser, exempelvis om buller, strandskydd med mera är framtagna ur storstadsperspektiv och direkt motverkar nyttjande av landsbygdens resurser. Ett annat konstaterande är att boende i första hand handlar om tillgänglighet. Tillgänglighet till jobb och samhällsservice, det räcker inte med natur, mysigt och vackert. Visst finns de som har mysfaktorn som prio ett vid val av bostadsort men de är så få att det är inget att bygga en orts framtid på – det finns många vackra platser.

 

Då är jag tillbaka på den oerhört viktiga frågan om infrastruktur. Vi måste kunna vara ett med en eller flera större centra där de attraktiva utbuden finns med jobb och samhällsservice, kultur och nöje. Smärtgränsen går vid 45 minuter enkel resa oavsett transportslag eller avstånd. Med bra infrastruktur skulle vi kunna nå fyra residensstäder med ca 450 000 invånare och en region med ca 600 000 invånare. En annan i särklass angelägen infrastruktur är fiber.

Det finns så mycket att vinna med relativt små medel om bara viljan och insikten finns, vi kan göra mycket själva men vi måste också ha vänner i vår omvärld.

 

 

 

torsdag 17 november 2016

Viljan finns


I går kom beskedet om stora varsel vid OKG i grannkommunen Oskarshamn. Det är beklagligt att detta sker och kan komma att påverka arbetsmarknaden även i Vimmerby. Nu kommer avgång från anställningar att ske successivt men det kommer ändå att påverka många familjer på ett negativt sätt.

 

Tillväxtverket har haft erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner i programmet stärkt lokal utveckling där Vimmerby deltar, och jag har haft möjlighet träffa några av representanterna från andra kommuner. Det är ingen tvekan om att man dels tycker Vimmerbys gemensamma uppslutning i projektet med 17 personer från olika delar (geografiskt, näringar, föreningar, politik osv) i kommunen deltar och dels att det finns så mycket att ta vara på och förädla i kommunen, är imponerande.

 

Jag är glad över att mötet om Yxerns framtid blev konstruktivt och att det nu äntligen finns en vilja från alla parter att komma till rätta med den bedrövliga regleringen.

 

Tillsammans med andra möten och kontakter jag haft under veckan ser jag många positiva tecken för framtiden i hela Vimmerby kommun och det finns ett stort engagemang att föra Vimmerby framåt.

torsdag 10 november 2016

Viktigt framtidsmöte i KS


Veckans kommunstyrelsesammanträde har mycket handlat om framtidssatsningar. Inledningsvis diskuterade vi de många stora investeringsprojekt som är angelägna och kommer att betyda högre medborgarnytta tillsammans med resurseffektivare utförande. Det är dock knepigt att med en begränsad egen plånbok och redan högt belånad kunna genomföra projekten. Därför blir prioritering ett att se vilka objekt såsom byggnation av fastigheter som kan göras av andra. Detta kräver dock att det finns byggklara tomter på bra lägen. Därför har det inletts överläggningar med kyrkan om markförvärv norr ut, utmed Krönvägen.

 

Det är också viktigt att kunna erbjuda näringslivet utveckling genom industrimark och infrastruktur. Industrimark finns att tillgå på Krönsmon, men också i Gullringen och Storebro. Men vi saknar infrastruktur på Krönsmon, gator, vägar, belysning, el, fiber med mera ska till för sådär 15 mnkr. Så snart vi har en industrietablering klar kommer denna byggnation att genomföras, annat får vänta. En avfart från rv 23/34 till industriområdet måste också byggas. En kortsiktig lösning kostar runt 5 mnkr och en långsiktig planfri infart som Trafikverket kräver kostar kanske fem gånger så mycket.

 

Andra viktiga beslut var att föreslå kommunfullmäktige

  • Att ansluta kommunen till ett säkert och digitaliserat med många andra kommuner gemensamt arkivsystem. Vimmerby får nu ett kontor i regionen med kanske tre anställda.
  • Att inrätta en samverkansfond där föreningslivet för särskilda projekt kommer att kunna söka medel.
  • Att upprusta plenisalen med hjälpmedel för hörselnedsatta och även förbättrad teknik för ledamöterna.
  •  Att till räddningstjänsten investera i en losstagningsutrustning för att kunna komma in i dagens fordon i nya material och konstruktioner.
  • Att investera i ett ledningsfordon för räddningstjänsten. En fråga om trygga och snabba insatser vid larm.

 

I dag torsdag kommer jag att avsluta veckan med att delta i kommunala pensionärsrådets sammanträde där frågor om budgeten 2017 och rapportering från kommunen lämnas.

fredag 4 november 2016

Digitalisera - eller dö


Rubriken kommer från titeln på en nyligen utgiven bok av Jonas Hammarberg och Arash Gilan. Vi har också nyligen i kommunstyrelsen haft information och diskussion om bredbandsutbyggnad med Crister Mattsson, rådgivare vid forskningsinstitutet Acreo, Swedish ICT och officiell expert inom IT till EU kommissionen.

Det är ingen som helst tvekan om att fiberläggning och utbyggnad är en strategisk överlevnadsfråga för samhället och som ska ägas av samhället. Därför vill jag gå vidare med kommunenens fibersatsningar.

 

Det första är att förstå kraften i digitaliseringen och att den redan är över oss och att den som inte är med blir inte bara frånåkt utan avskuren.

 

Det andra är att ”få det att hända”, våga förändra, våga satsa. Det är som med all infrastruktur den är olönsam och onödig i början. Få användare och med överkapacitet.

 

Det tredje är att se digitaliseringen som en fortlöpande förändringsresa. Vi i Sverige ligger långt fram. Det finns skräckexempel i Europa, te x Tyskland, där ett enskilt företag i monopolsituation med kortsiktigt vinstintresse hejdar utvecklingen.

 

Vi satsar nu på fiber till Södra Industriområdet och i en andra etapp också Ceos industriområde. Vi beräknar första satsningen till ca 2,5 mnkr och att den till självkostnad kommer tillbaka via anslutningsavgifter för de ca 50 fastigheter det berör.

 

I går, torsdag, hade vi ett projektmöte med Itsam och förprojekteringen är snart klar så vi får ett underlag att ta till kommunfullmäktige för beslut och att sedan kunna erbjuda företagen i området fiber. Näringslivet är vår ryggrad och ska ha den allra bästa supporten från kommunen.