fredag 28 oktober 2016

Samtal för utveckling


I måndags kväll var det kommunfullmäktige. Alla möten där våra folkvalda samlas är viktiga möten men detta var ändå ett av de viktigaste. Inte, inte alls, för att det var några stora beslutsärenden, utan för att, just för att det gavs ett stort dialogutrymme till ledamöterna att i grupper diskutera hur vi ska bli en än bättre samverkande och unison kommun där ledorden Ansvar, Mod och Fantasi ska prägla verksamheten.

 

Vimmerby har en unik förutsättning utifrån Astrid Lindgrens liv och gärning som tar sin kraft från Vimmerby med omnejd. Detta kan inte uttryckas bättre än vad redaktör Alf Wesik gör i en ledare i dagens magasin ”Tillväxt Vimmerby”. Det är också stärkande att återvändaren Kristina Alsér engagerar sig som mentor i vårt utvecklingsarbete. Tack Kristina och Alf för ert engagemang och det ni kommer att göra framöver för Vimmerby.

 

Men allra viktigast för vår framgång är alla vi medborgare, antingen vi är företagare, ungdomar, nyanlända, äldre, politiker eller just dig själv. Alla behövs, alla ska känna sig välkomna och sedda, vi alla tillsammans kan göra något riktigt bra.

 

Ett gott exempel visade medborgarna kring Ydrefors när man i onsdags kväll samlades kring en fråga om förbättrad elförsörjning och i samband med det utbyggnad av fiber till bygden. Det konstruktiva och gemensamma engagemang man möts av är imponerande.  

 

Även engagemang kring länets framtida utveckling och den samsyn som finns i många frågor visade sig på det styrelsemöte jag representerade Vimmerby vid i Söderåkra igår. Regionen håller nu på med att ta fram en förnyad Regional Utvecklingsstrategi, en plan som ska omsättas i handling för länets gemensamma utveckling. En viktig del som diskuterades igår är den Regionala Transportplanen. Det handlar om tillgänglighet, förutsättningar för gods och människor att transporteras. En hörnsten för all utveckling.

 

På måndag kväll besöker jag och flera politiker samt tjänstemän Djursdala för att ha en framtidsdialog om utvecklingen i denna fantastiska bygd. Återigen kommer vi att mötas av engagemang och mycket vilja.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar