fredag 21 oktober 2016

Regn, sopor, bygglov, löparbana


Oftast känns regn o rusk på hösten rätt trist, men nu är det mycket välkommet. Inte bara sjöar o vattendrag med deras växt- och djurliv tar skada utan det är faktiskt allvarligt för många medborgare med sinande brunnar. Även för de kommunala vattentäkterna är det ansträngt lågt så jag vill uppmana alla att på bästa sätt hushålla med dricksvattnet. Tänk på att det tar lång tid innan grundvattnet börjar stiga efter nederbörd och att det kan bli en snöfattig vinter även den kommande.

 

I dagarna har du fått information om det nya återvinningssystemet som vi beslutat införa i kommunen. Jag vet att taxorna kommer att bli högre men jag är verkligen glad att vi i Sverige har en så bra avfallshantering att vi slipper se skräp över allt, som det tyvärr är i många andra länder. Passa på att gå på informationsmöten, samråd med grannar om lösningar och gör det val som passar dig och miljön bäst.

 

I tisdags ställde sig hela kommunstyrelsen bakom det budgetförslag som tagits fram mellan M, S och C under hösten. Det finns några avvikande önskemål från C och V som inte varit med i framtagandet av förslaget valde att avstå i nuläget. Nu går den vidare till fullmäktige för antagande i november.

 

Vi fick under veckan en högljudd debatt om bygglovshanteringen inom vår kommun och det här är ingen nyhet för mig. Vi får inspel från olika håll att allt inte står rätt till. Det ska nämnas att det också kommer inspel från de som faktiskt är väldigt nöjda. Mycket av kritiken beror på brist på handläggare. Förvaltningen har haft rekryteringsproblem ett tag och då hjälper det föga om vi går in och sliter i organisationen. I stället ska vi skapa ett positivt klimat som får våra medarbetare att känna stolthet och fortsätta göra sin insats i det knepiga läge som är.

 

Vi gillar inte den debatt som blossat upp i media i samband med Björkbackens bygglov. Alla partier i Vimmerby har skrivit under en avsiktsförklaring att hålla debatten ren och utan personangrepp men tyvärr har den inte följts. Vi är bekymrade över vilken effekt det har på Vimmerbys anseende, på tjänstemännen och på ett redan ansträngt rekryteringsläge. I ett försök att stävja debatten och landa den i något konstruktivt och en positiv utveckling lade vi fram uppdraget att utreda expressbygglov. (Just i skrivandets stund kom Miljö- och Byggnämndens ordförande Lennart Davidsson in till mig och vi hade ett kort jättepositivt samtal och jag kan lova att vi gemensamt vill förbättra och ta oss framåt).

 

Det är fantastiskt roligt att vi i S+M majoriteten kan ge ett besked till alla friidrottsintresserade och utövare att vi vill satsa på anläggningen i Södra Vi så den kan bli en mötesplats för alla i hela kommunen och särskilt eldsjälarna inom Södra Vi IF. Jag tror att med all den vilja och framåtanda jag möter i hela vår kommun och inom många olika områden så kommer vi att nå framgång. Synd bara att det fåtal som misstror oss har så lätt att ta till högljudda och vilseledande uttryck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar