lördag 8 oktober 2016

Landsbygd o tillväxt


 

I veckan har som vanligt mycket hänt. I måndags var jag tillsammans med andra politiker och tjänstemän och också turistchefen samt Stefan Bragsjö i Tuna för att få en bild av allt positivt som sker i bygden. Hällerums Såg, Tuna ställplats, Tempobutiken, Tuna Grus och Gottes lada besöktes. Det är fantastiskt vilket engagemang och med vilken drivkraft mycket sker i Tuna. Grattis och tack alla Tunabor och vad ni medverkar till för hela kommunen.

 

Tisdag kommunstyrelsesammanträde med efterföljande arbetsutskott för genomgång av budgetläget 2017. På KS får vi en genomgång av periodbokslutet per 31/8 som ser glädjande positivt ut. Ett positivt resultat på 24 mnkr. Dessvärre är verksamhetsresultaten inom samhällsbyggnad och barn o ungdom negativa. Åtgärder är vidtagna eller under planering. Budget 2017 ser ut att kunna presenteras inom de ramar kommunfullmäktige fastställde i juni. Ett bekymmer är att investeringstakten nu bantas så kraftigt att många välbehövliga satsningar måste skjutas framåt. Sen eftermiddag har vi möte om hantering och frågeställningar i Vimmerby Fiber.

 

Onsdag ägnas till stor del att diskutera och planera alla de avtal som nu ska fram avseende förändrad ägarbild på Näs. Vi har under en timma genomgång med kommunens revisorer om delårsbokslutet. Sen eftermiddag invigning av Norrängens förskola. Tack Vimarhem och all personal som bidragit till en mycket bra förskola och Grattis till alla barn som nu fått en ny förskola.

 

Torsdag Regiondag om hållbar tillväxt i Kalmar län. Jag får insikten i att GUD är vad vi har att verkligen beakta i samhällsplaneringen. Globalisering, Urbanisering och Datorisering. Allt detta pågår med ökande kraft och låter sig inte lätt påverkas för en kommun eller Region. Rörlighet, påverkan, information, kunskap i ett rasande tempo.

 

Fredag möte med Nils Nyman mfl om de avtal som växer fram kring Näs. Eftermiddag Västervik för att tillsammans med Västerviks kommun och andra Yxernvänner förbereda inför möte med Linköpings kommun om hur vi vill att Yxern ska räddas till den vackra och värdefulla sjö den en gång varit.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar