fredag 14 oktober 2016

Jakt och uppdrag


Den gångna veckan har varvats mellan älgjakt och uppdragen i kommunen. Började med måndagsförmiddagen i skogen med härligt väder. Vi såg fyra älgar, ett 10-tal dovhjortar och säkert en grupp av 15 vildsvin. Inget vilt blev fällt. Eftermiddagen KSAU med dialog Regional utveckling med Regionförbundet samt budget för 2017. Förutom några smärre formuleringsyrkanden var M, S och C överens om budgetförslaget. Representanten för Kd som deltog på sammanträdet hade inte varit tillräckligt med i tidigare budgetberedning för att delta i beslutet vilket jag har full förståelse för. Annars är det just att ta ställning och fatta beslut som är de politiska ledamöternas uppdrag.

 

Tisdag skogen igen, vi fällde en kalv och ko i andra drevet. Gott om dovvilt även denna jaktdag.

 

Onsdag har vi i styrgruppen för vårt sociala utvecklingsarbete möte i Tuna. Ett bra möte där vi diskuterade olika utvecklingsområden som nu fortsatt ska föras dialog om i olika forum med medborgare, föreningsliv, näringsliv med flera. I gruppen deltog också representant från Regionförbundet som gärna vill lyfta fram det arbete vi gör i Vimmerby som ett gott exempel för resten av länet.

 

Veckan har avslutats med överläggning med kommunledningen i Hultsfred om olika gemensamma angelägenheter. Bland annat tog vi upp frågor från vår gemensamma Miljö- och Byggnämnd, samarbeten vi har inom Räddningstjänst, Gymnasieskola och Jurist. Även om vi är gemensamt glada över vår samverkan så finns det viktiga frågor som måste förbättras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar