lördag 1 oktober 2016

Förste oktober


 

 

Idag den förste oktober är det ett år sedan jag fick förtroendet att bli kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

 

Jag plockar fram min lilla fusklapp för framtidsfolket och citerar vad jag känner.

 

”Att påverka, att skapa nya visioner, att forma framtiden och att ta den i besittning är viktiga uppgifter för framtidsfolket, dvs för dig och mig och alla andra som vill vara med och forma morgondagens samhälle, företag och organisationer.

 

Framtidsfolket är du och jag som vill. Tillsammans ska vi erövra den nya tiden. Framtiden. ”

 

”All verksamhet syftar till omvändelse. Från ickekund till kund. Från tvivlare till troende. Från misstro till tillit.

 

Omvändelse förutsätter förtroende. Förtroende är det kapital med vilket varje företag, varje organisation, varje individ verkar. Ju starkare relationer till kund,

medarbetare, samarbetspartners – desto bättre rustad är man.

 

Om detta var sant igår, så är det än sannare idag. Nu är nätverkens, relationernas och mötenas värld här.

 

Måna om dina relationer och ditt nätverk – skaffa Dig många vänner”

 

Jag vill fortsätta och utveckla kommunen i samma anda.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar